Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen

Gemeenten ontwikkelen zich tot sterke organisaties die grote hoeveelheden informatie verwerken. In samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen wordt de slagkracht vergroot. Solventa ondersteunde gemeenten met informatie architecturen en de rationalisatie van applicatielandschappen. Ook is met een reeks gemeenten kennis gedeeld over gegevensmanagement en het beschikbaar stellen van gegevens uit basisregistraties. Bij een aantal gemeenten begeleidden architecten van Solventa de (BVP) aanbesteding en implementatie van integratieplatformen.

Door samenwerking creëren organisaties kansen. Solventa helpt de kansen om te zetten in resultaten. Met architectuur helpen we sturen op samenhang. In verschillende trajecten waren we verantwoordelijk voor het opstellen van informatieplannen, het actualiseren van business- en informatie architecturen en het opstellen van PSA’s. In evenveel gevallen gaven we workshops en deelden we kennis en ondersteunden we architecten om zelf vorm te geven aan architectuur of de rol projectarchitect.

Sectorkennis

Jarenlange ervaring binnen diverse gemeenten

Domeinkennis

Kennis van de meest recente ontwikkelingen