Visie

Digitaal, verbonden, wendbaar en midden in de samenleving

De context waarin gemeenten opereren, verandert dagelijks. Organisatorische en technologische ontwikkelingen, veranderende wet- en regelgeving, samenwerkingsverbanden met andere gemeenten en tal van demografische ontwikkelingen hebben impact op het functioneren van de gemeente. De rol van gemeenten blijft verder opschuiven van uitvoerend naar regisserend.

Ontwikkelingen lijken elkaar in een steeds sneller tempo op te volgen en thema’s die vandaag nog een hoge prioriteit hebben, zijn morgen van ondergeschikt belang. Welke thema’s bepalen in de komende jaren de agenda van de gemeente? Welke ontwikkelingen zetten door en welke niet? Hoe moet de gemeente zich voorbereiden op de toekomst? Allemaal vragen waar menig gemeente mee worstelt.

We schetsen een beeld met daarin vier belangrijke thema’s voor gemeenten in de komende jaren. Thema’s die het bestaansrecht en functioneren van gemeenten drastisch gaan veranderen. Thema’s die niet pas morgen aandacht behoeven maar al vandaag, misschien zelfs wel gisteren. Want alleen door nu al bezig te zijn met de ontwikkelingen van morgen, bereid je je voor op de gemeente in de toekomst: een gemeente die digitaal, verbonden en wendbaar is en die midden in de samenleving staat. De onderstaande thema’s bepalen de agenda van gemeenten voor de komende jaren. Wil je meer lezen, download dan de hele publicatie.

Meer lezen?
Download het whitepaper voor onze visie op de gemeente in de toekomst
De gemeente is
digitaal
Gemeenten ontwikkelen zich tot digitale gemeenten. In zulke digitale gemeenten zijn allerlei processen verregaand geautomatiseerd en ook gerobotiseerd. Ambtenaren beschikken over digitale assistenten die hen ondersteunen bij terugkerende taken, maar ook bij complexe afwegingen. In de digitale gemeente verschuiven de rollen van medewerkers van uitvoerend naar sturend, naar regisserend, naar hulpverlenend.
De gemeente is verbonden
De gemeente is onderdeel van een netwerk van samenwerkingspartners met uiteenlopende belangen en taken. Als lokale vertegenwoordiger van overheidsdiensten is de gemeente met alle partijen in het ecosysteem verbonden, in het bijzonder met burgers en bedrijven. Wij noemen dit het dynamisch ecosysteem. Het ecosysteem functioneert wanneer de samenwerkingsroutes in balans zijn en burgers en bedrijven hun diensten afnemen.
De gemeente is wendbaar
De wendbare gemeente ontwikkelt zich continu en speelt in op veranderingen in technologie en organisatie. Een doordachte inrichting van de organisatie, processen en informatievoorziening zorgt ervoor dat de gemeente de ontwikkelingen snel en zorgvuldig omarmt. Vanuit een duidelijke visie wordt de samenhang gestuurd, bewaakt en ontwikkeld.
De gemeente is midden in de samenleving
De gemeente is de lokale vertegenwoordiger van overheidsdiensten en staat in direct contact met burgers en bedrijven. Maar ook met doelgroepen en klantsegmenten die verschillende verwachtingen hebben. Er komen steeds meer “smart burgers” en “smart companies” bij, die zelfredzaam zijn en zelf hun kanalen kiezen en deze voor hen laten werken.

Een consult met een architect van Solventa inplannen?

Neem contact op
Workshops

Aan de slag met jouw gemeente

Naast het uitvoeren van interim inzet en het realiseren van consultancy opdrachten, organiseren we voor gemeenten workshops rondom actuele thema's.

Workshop transitie Common Ground voor gemeenten

Het realiseren van de ambities van Common Ground is een transitie met flinke uitdagingen op de informatiehuishouding van een overheidsorganisatie. Deze transitie zal de komende jaren aandacht blijven vragen en ook vereisen dat een aantal keuzes gemaakt wordt.

Lees verder
Workshop Datamanagement voor gemeenten

Gegevens zijn overal en er wordt steeds intensiever gebruik van gemaakt. We werken ongemerkt met heel veel verschillende soorten gegevens. Als gebruiker kennen we nauwelijks onderscheid tussen bijvoorbeeld ‘gewone’ gegevens, geometrische gegevens, film en geluid, sensor data, management data.

Lees verder
Rolf van Deursen

Dagelijks ondersteunen wij diverse gemeenten in het realiseren van hun ambities. Leer van andere gemeenten en neem contact met ons op

Contact
Welke stap gaat jouw gemeente zetten?

Onze (enterprise-, bedrijfs- en informatie-) architecten ondersteunen dagelijks gemeenten en onze kennis van de ontwikkelingen die er spelen is groot. We voelen de urgentie bij onze opdrachtgevers en ook merken we de worsteling: waar te beginnen en waarom? We komen graag met je in contact om onze beelden te delen met jouw team en met elkaar van gedachten te wisselen over jouw gemeente in de toekomst.

Bespreek de mogelijkheden
3