Wat

Voorzieningen voorzien

Architectuur kijkt vanuit een standaardisatieperspectief naar innovatie, terwijl agile juist vanuit een innovatiegedachte met minimale architectuur en de daarbij horende standaarden wil werken. Die spanning tussen innovatie en standaardisatiekrachten is interessant en wordt gebruikt in het Solventa Impresario model. Dit is een model waarin agile en architectuur elkaar versterken.

Op de horizontale as wordt de spanning tussen innovatie en standaardisatie krachten weergegeven. Op de verticale as staat de hoeveelheid werk/geld/resources die een bedrijf aan een idee wil spenderen. Zo ontstaat er een klassieke patatsnijder met de vier gebieden; Idea, POC, Scale en Run.

Elk van de vier kwadrant heeft een eigen doel en heeft zijn eigen regels en IT-omgeving.

Idea
In het Idea kwadrant is er nauwelijks IT. Hier werken de disruptors van het bedrijf. Op basis van trends bedenken ze nieuwe ideeën. Disruptors beoordelen ideeën door middel van een funnel en de beste ideeën gaan door naar het POC kwadrant
Proof of Concept
Hier is innovatie belangrijker dan standaardisatie. Nieuwe ideeën moet snel naar de markt kunnen zonder te worden belemmerd door de bestaande regels uit de organisatie. In de POC’s wordt gewerkt aan de volgende generatie Unique Selling Points (USP’s) voor dit bedrijf.
Scale
Hier is standaardisatie belangrijker dan innovatie. De POC moet gaan voldoen aan de standaarden en richtlijnen van de organisatie. Applicaties  in dit kwadrant leveren diensten die beschouwd worden als de USP van dit bedrijf.
Run
Kosten zijn hier de belangrijkste driver. Je vindt hier sterk gestandaardiseerde applicaties, die het bedrijf draaiende houden. Denk hierbij aan een financieel pakket of een HRM-oplossing.

Het mes aan twee kanten laten snijden

Applicaties kunnen bewegen van kwadrant naar kwadrant, over het algemeen in de richting van de pijl in de eerste figuur. Applicaties kunnen ook verbindingen maken naar applicaties in andere kwadranten.

Vooral in de overgang van POC naar Scale kan architectuur agile helpen. Op ondersteunende wijze, want als innovatieve projecten te nadrukkelijk onder architectuur worden uitgevoerd, bestaat de kans dat ze worden doodgeknuffeld door de goede intenties van architecten, die projecten (over)voeden met standaarden en richtlijnen. Dit maakt innovatie log, waardoor een concurrent met eenzelfde idee eerder op de markt is en marktaandeel verloren gaat.

Aan de architect de uitdaging om de rol om te draaien. In plaats van belemmerende standaarden op te stellen, moet hij vanuit het Scale-kwadrant en met het oog op de innovatie kolom, voorzien welke IT er nodig is om de POC’s sneller te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld: in plaats van op te schrijven dat alle IT moet voldoen aan de Single Sign-On implementatie, kunnen er ook user-id- of password-voorzieningen worden aangeboden, die goed genoeg zijn voor de periode van de POC. Door de benodigde voorzieningen slim te voorzien, kan bovendien worden voorgeselecteerd op bedrijfstandaarden in het Scale-kwadrant. Het mes snijdt nu aan twee kanten. De POC wordt sneller uitgevoerd en landt eenvoudiger in het Scale-kwadrant.

Succesverhalen

Voor deze bedrijven hebben wij de architectuur kunnen verbeteren

Trainingen

Meer leren over hoe agile en architectuur elkaar versterken

Organisaties bevinden zich middenin een revolutie van netwerken, platformen, mensen en technologie, waarbij de grenzen tussen fysieke, digitale en biologische gebieden vervagen. Zowel agile als architectuur geven richting bij het omgaan met deze verandering. Wendbare organisaties ontstaan niet alleen uit de bottom-up benadering van de agile discipline, maar ook vanuit een strategisch top-down benadering. Leer hoe agile methoden en architectuur elkaar versterken, door ze op tactisch en strategisch niveau te verankeren in de organisatie. De architect die denkt in voorzieningen, street-smart IT en multimode-architecturen, is voorbereid op een wendbare invulling van de bedrijfsdoestellingen.

Agile architecture

Wat is de rol van architectuur in agile omgevingen? Werk je als architect nu insamen of misschien wel tegen het agile team? In deze track staan we stil bij de rol van de architect bij het bouwen van wendbare organisaties.

Lees verder
Workshop Transformatie

Ervaar zelf hoe je een succesvolle enterprisetransformatie aanpakt, in de workshop Enterprisetransformatie.

Lees verder
Workshop Disruptie

Er is een revolutie van netwerken, platformen, mensen en technologie gaande, waarbij de grenzen tussen de fysieke, digitale en biologische wereld vervagen. Hoe ga je hier als organisatie mee om en welke kansen en bedreigingen bieden deze ontwikkelingen?

Lees verder
Ronald Streekstra
Architect

De stadsmetafoor voor enterprise architectuur is niet altijd van toepassing, in agile omgevingen is een tuinmetafoor passender

Thought Leader

Architectuur in agile

Tegenover de “verdeel en heers”-aanpak uit de klassieke managementbenadering, staat de “laat duizend bloemen bloeien” aanpak uit de agile managementfilosofie. In die laatste aanpak is het beter veel te zaaien en bij te sturen waar nodig, dan op voorhand alles te ontwerpen. Accepteren dat niet alle zaadjes tot wasdom komen hoort daar ook bij.

Als er duizend bloemen gaan bloeien, moeten we kijken welke bloemen het succesvolst zijn in het uitvoeren van het strategische doel van de onderneming. Sommige bloemen moeten gewied worden, sommige verdienen wat extra mest. Bij te weinig innovatiekracht moet er meer gezaaid worden.

De rol van de architect in dit proces wordt: begrijpen wat er ontstaat op operationeel niveau en de waarde daarvan in kunnen schatten. Waar nodig zal hij moeten bijsturen in de richting waarlangs ander initiatieven van de onderneming geholpen worden (snoeien/bemesten).

Maar het is niet voldoende om alleen bottom-up te versterken. Een CRM-systeem laten ontstaan uit vier product systeem-initiatieven met elk vijf scrum teams, vereist namelijk een heleboel bijsturing. De architect moet daarom een braakliggend terrein aanwijzen, waarop het CRM-systeem de kans krijgt om zich te ontwikkelen. Inzien dat het voor de missie van het bedrijf beter is om klantdata niet vier keer in een productsysteem op te slaan, maar dat een centrale voorziening voor klantdata moet worden gecreëerd, blijft een strategische opdracht van de architect.

Zo verandert de taak van de architect van richtinggevend voorschrijven en afdwingen naar voorzienend faciliteren. De architect levert een voedingsbodem voor de agile teams. Het management bepaalt vervolgens welke agile teams en welke van hun producten het meeste bijdragen aan de doelen van de onderneming en versterkt deze.

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3