Boeken

Om op de hoogte te blijven van actuele organisatorische en technologische ontwikkelingen, lezen we bij Solventa aardig wat boeken. Hieronder een selectie van werken die wij de moeite van het lezen waard vinden voor wie aan de vooravond van een transformatie of disruptie staat.

Ready to be a thought leader?
Transformatie

Achieving the status of thought leader while it will not happen overnight is absolutely worth the effort. You’ll gain a seat at the table and the credibility you need to build a more successful company or catapult your career to the next level. If you want to know how to become this kind of go-to guy or gal in your industry, community, or profession, I suggest that you read this book. From the Foreword by Guy Kawasaki Ready to Be a Thought Leader? is about how to build a following for your ideas and maximize your impact in the world. Denise Brosseau maps out a specific, time-tested action plan that will help you galvanize others to rally around your ideas. She shows you, step by step, how to hone your insights, win supporters, amplify your influence, and even create a real movement based around whatever is most important to you. Her integrated process encompasses seven principles, including: Find your driving passion: Identify the one arena where your interests, expertise, credibility, and commitment align Build your ripples of influence: Engage your first followers by leveraging your message to tell a bigger story Activate your advocates: Find the supporters who will champion your product, program, or initiative Brosseau illustrates this proven framework with lessons from the personal stories of successful thought leaders, including Robin Chase, founder of Zipcar, and Chip Conley, founder and former CEO of Joie de Vivre Hospitality. If you’re ready to increase your professional success, make an impact far beyond your current organization and industry, and ultimately leave a legacy that matters, Ready to Be a Thought Leader? is for you.

Denise Brosseau

De consultancy industrie
Transformatie

Mazzucato en Collington leggen machtsverschuivingen en afhankelijkheden bloot. Ze pleiten voor financiële en intellectuele versterking van overheden en instellingen. Ze laten zien hoe daarmee de publieke sector en onze democratie weer versterkt kunnen worden. Zeker voor de aanpak van grote maatschappelijke vraagstukken als de klimaatcrisis en de groeiende ongelijkheid in de wereld is een herijking hard nodig.

Mariana Mazzucato / Rosie Collington

Goud
Transformatie

Iedereen die op school heeft gezeten, weet hoe het werkt: er wordt vooral gelet op wat je niet goed kan, en dat moet je verbeteren. Al had je alleen maar achten op je rapport, de blik van je ouders en leraren bleef hangen op dat ene vijfje. Dat moest omhoog, koste wat kost. En dat is eigenlijk bizar: excellerende mensen, en de bedrijven waar zij werken, zijn nooit begonnen met de vraag: “Waar ben ik niet zo goed in, wat zal ik ‘s bij gaan leren? Dan kan ik daar leuk een zaak in beginnen….” Neem Usain Bolt of Johan Cruijff. Zij werden geen nummer 1 omdat hardlopen of voetballen een competentie was die bijgespijkerd moest worden. Nee, succesvolle mensen hebben iets gekozen waar ze goed in zijn, waar hun hart ligt. En dat hebben ze uitgebouwd. Ze keken niet naar die 5, maar maakten van een 8 een 10+. De Kompasvisie sluit hier naadloos op aan. Want deze visie gaat uit van wat je drijft: “Waar kom jij je bed voor uit? Wat is het goud in jou? Welke talenten stellen jou in staat je waarden en ambitie waar te maken? En hoe bouw je die talenten uit?” Weten waarom en waartoe je iets doet in je werk, blijkt belangrijker dan hoe. Want dat hoe en wat verandert snel in deze dynamische tijd. De vraag waarom je iets doet, die blijft. Die is niet afhankelijk van een klantvraag, een machine of een softwareproduct. Maar vanuit een sterk verlangen. Werken vanuit waarom is duurzamer. En levert goud op. Voor mensen én hun organisaties.

Anje-Marijcke van Boxtel / Aveline Dijkman

Doe zelf normaal
Transformatie

Onder invloed van de klimaatverandering en intelligente technologieën verandert de democratische rechtsstaat. Natuur en technologie sturen het beleid en nemen beslissingen voor ons. Het is de vraag of we zelf ons gedrag nog kunnen blijven normeren.

Te veel kennis over de toekomst dreigt bij deskundigen en aan universiteiten te blijven hangen. Het is tijd die kennis daar op te halen en een publiek gesprek te voeren over de veranderingen die op ons afkomen.

Maxim Februari

Building a second brain
Transformatie

A Proven Method to Organise Your Digital Life and Unlock Your Creative Potential

Tiago Forte

Einde van de strategie?!
Architectuur

Dit boek introduceert het nieuwe concept wendbare strategie om het fenomeen van het naast elkaar bestaan van de korte termijn- met de lange termijnstrategie te verklaren.

Ard-Pieter de Man / Ludwig Hoeksema / Anna Plotnikova

Upstream
Transformatie

Problemen voorkomen voordat ze zich voordoen

Dan Heath

Datamanagement at scale
Transformatie

Examine data management trends, including technological developments, regulatory requirements, and privacy concerns Go deep into the Scaled Architecture and learn how the pieces fit together Explore data governance and data security, master data management, self-service data marketplaces, and the importance of metadata.

Piethein Strengholt

Ontwerp betere business
Transformatie

Ontwerp betere business
nieuwe tools, skills en mindset voor strategie en innovatie

Patrick van der Pijl

DAMA-DMBOK
Architectuur

DAMA-DMBOK
Data Management Body of Knowledge

DAMA International

Enterprise Coherence Governance
Architectuur

Enterprise Coherence Governance

In this book it is shown that in over 80% of enterprises there is a lack of explicit governance of their coherence, with the consequent failures of change, the emergence of sub-optimisations, the divergence of enterprises and so on.

Drs. Roel Wagter

Zone to Win
Disruptie

Zone to Win
Organizing to Compete in an Age of Disruption

Geoffrey A. Moore

Digitale transformatie, zo doe je dat!
Transformatie

Digitale transformatie
zo doe je dat, een niet-ICT-boek voor transitiemanagers in de (semi) publieke sector

Marjan Schils

Digitale architectuur
Architectuur

Digitale architectuur
Een synthese van modellen en methoden

Bas Kruiswijk

A More Beautiful Question
Architectuur

A More Beautiful Question
The Power of Inquiry to Spark Breakthrough Ideas

Warren Berger

De vertrouwde adviseur
Architectuur

De vertrouwde adviseur

D.H. Maister & C.H. Green

Business Architecture Management
Architectuur

Business Architecture Management
Architecting the Business for Consistency and Alignment

Daniel Simon & Christian Schmidt

Complex Enterprise Architecture
Architectuur

Complex Enterprise Architecture
A New Adaptive Systems Approach

John D. Mcdowall

Make Disruption Work
Disruptie

Make Disruption Work
een ceo-handboek voor digitale transformatie

Alexandra Jankovich

Strategie = Executie
Transformatie

Strategie = Executie
sneller verbeteren, vernieuwen en innoveren in een nieuwe tijd

Jacques Pijl

GEA® enterprisearchitectuur in de praktijk
Architectuur

Betere prestaties door sturen op samenhang

Rob Stovers, Jules de Ruijter en Roel Wagter

Wegwijzer voor methoden bij enterprise-architectuur
Architectuur

Uitgeverij Van Haren Publishing B.V.

M. Driel, B. van Gils, E. Oord,

Enterprise Architecture As Strategy
Architectuur

Creating a Foundation for Business Execution (9781591398394)

Jeanne W. Ross, Peter Weill, David Robertson

Antifragile
Architectuur

Things That Gain From Disorder

Nassim Nicholas Taleb

De disruptieparadox
Disruptie

In 5 stappen naar echte vernieuwing

Menno Lanting

De lean startup
Transformatie

Hoe voortdurend innoveren tot een succesvolle business leidt

Eric Ries

De Innovatie Expeditie
Transformatie

Een visuele reisgids voor nieuwe diensten en producten

Gijs van Wulfen

Business model generatie
Transformatie

Een handboek voor visionairs, game changers en uitdagers

Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, Patrick van der Pijl

IT Savvy
Architectuur

What Top Executives Must Know to Go from Pain to Gain Business Architecture Guild

Peter Weill, Jeanne W. Ross

A Guide to the Business Architecture Body of Knowledge
Architectuur

BIZBOK

Architecture Principles
Architectuur

The Cornerstones of Enterprise Architecture

Springer, ISBN 978-3-642-20278-0, 2011.

 

Greefhorst, D. en Proper, E.:, Springer

Dynamic Architecture (DYA)
Architectuur

Snelheid en samenhang in business en ICT architectuur

Wagter R, Van der Berg M, Luijpers J, Van Steenbergen M:. Tutein Nolthenius, ISBN-10: 9072194624, 2001.

Wagter R, Van der Berg M, Luijpers J, Van Steenbergen M:. Tutein Nolthenius

State-of-the-art architectuur 2012
Architectuur

Balans in zingeving en vormgeving, Jubileumboek NAF

LINE UP boek en media bv, 2012 (ISBN: 9789491065521)

Frank Baldinger, Daan Rijsenbij

De onsterfelijke onderneming
Disruptie

Overleven in disruptieve tijden

Fons van Dyck

The Startup Way
Transformatie

How Entrepreneurial Management Transforms Culture and Drives Growth

Eric Ries

De Beleveniseconomie
Transformatie

Goederen en diensten volstaan niet langer

Joseph Pine, James Gilmore

Software Architecture in Practice
Architectuur

3rd edition, SEI Software Engineering Series, 2012.

Bass L., Clements P.

Publicaties

Interesse in onze visie op architectuur, transformatie en disruptie? Op zoek naar verdieping van bepaalde onderwerpen? Onderstaand een greep uit onze eigen publicaties

Toepassing GEA: een succesvolle Gateway Review!
Architectuur

Onlangs heeft er door ons een onderzoek plaatsgevonden over de relatie tussen de stuurinstrumenten GEA (General Enterprise Architecting) en de Gateway Review. In deze blog gaan wij dieper in op deze onderzochte relatie. Voor degenen die niet/minder bekend zijn met deze stuurinstrumenten geven wij eerst een korte samenvatting van de Gateway Review en van GEA. Hierna gaan wij in op de onderzochte relatie tussen beide stuurinstrumenten en komen op basis van onze bevindingen tot een conclusie. 

Download
On enterprise coherence governance with GEA
Architectuur

General Enterprise Architecting (GEA) is een Enterprise Architectuurmethode die is voortgekomen uit een behoefte in de praktijk en is de afgelopen 15 jaar ontwikkeld en gerijpt. De GEA-methode verschilt van andere Enterprise Architectuur benaderingen in die zin dat het een sterke focus heeft op bedrijfscoherentie en de expliciete governance daarvan. Deze focus volgde op de waargenomen behoefte om verder te gaan dan de Business-IT-alignment en het ‘Business-to-IT’ stack denken, welke belichaamd is in de meeste bestaande Enterprise Architectuurbenaderingen. Het belangrijkste doel van dit artikel is om verslag uit te brengen van en na te denken over de ontwikkeling van de GEA-methode (tot nu toe).

Download
10 principes voor de gemeente in de toekomst
Overheid

De context waarin gemeenten opereren, verandert dagelijks. Organisatorische en technologische ontwikkelingen, veranderende wet- en regelgeving, samenwerkingsverbanden met andere gemeenten en tal van demografische ontwikkelingen hebben impact op het functioneren van de gemeente. De rol van gemeenten blijft verder opschuiven van uitvoerend naar regisserend. Solventa ondersteunt dagelijks diverse gemeenten bij deze transformatie. Op basis van onze ervaringen hebben we 10 architectuurprincipes opgesteld voor de gemeente in de toekomst. Lees er alles over in dit document en onze blogs.

Download
Van Omgevingswet naar Omgevingswaarde
Overheid

Informatie als sleutel tot succes
Voor het succes van de Omgevingswet speelt goed gegevensmanagement een uiterst belangrijke rol. Informatie speelt een sleutelrol in de ondersteuning van de gehele beleidscyclus, van ontwikkeling tot uitvoering. In eerste instantie gaat het om het op de kaart tonen van de regels en hun werkingsgebieden uit bestemmingsplannen, verordeningen en beleidsnota’s. Om de versnelling van 26 naar 8 weken van de procedure voor een
Omgevingsvergunning te bereiken, is het ook nodig om snel over alle relevante informatie over de leefomgeving te kunnen beschikken. Informatie over wat zich in het gebied rond de door de initiatiefnemer beoogde
locatie bevindt, in hoeverre dit van invloed is op zijn plan, en andersom, in hoeverre het plan van invloed is op het gebied. Als sluitstuk van de cyclus is informatie van belang bij de monitoring van de Omgevingswaarden.
De normen geven aan of de nagestreefde kwaliteit van de leefomgeving al behaald wordt en of er nog afwegingsruimte is om bepaalde plannen toe te staan.
Samenwerken vereist kwaliteit
Het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkelt in een hoog tempo ondersteunende voorzieningen voor het werken met de Omgevingswet. Voor het uitwisselen van informatie over de leefomgeving staan de informatieproducten (rond thema’s als Geluid, Bodem, Water, e.d.) op de agenda. Vanwege de complexiteit qua definitie, realisatie en beheer zijn deze informatieproducten vooralsnog buiten scope gesteld. Betekent dit dat
uw organisatie kan wachten met de voorbereidingen? Nee, want het beheer van uw informatie vereist continu aandacht (zie voorbeelden in de pdf).Focus op uw gegevensmanagement is nu al nodig om de vereiste kwaliteit te bereiken.

Download
De gemeente in de toekomst
Overheid

De context waarin gemeenten opereren, verandert dagelijks. Organisatorische en technologische ontwikkelingen, veranderende wet- en regelgeving, samenwerkingsverbanden met andere gemeenten en tal van demografische ontwikkelingen hebben impact op het functioneren van de gemeente. De rol van gemeenten blijft verder opschuiven van uitvoerend naar regisserend.

Ontwikkelingen lijken elkaar in een steeds sneller tempo op te volgen en thema’s die vandaag nog een hoge prioriteit hebben, zijn morgen van ondergeschikt belang. Welke thema’s bepalen in de komende jaren de agenda van de gemeente? Welke ontwikkelingen zetten door en welke niet? Hoe moet de gemeente zich voorbereiden op de toekomst? Allemaal vragen waar menig gemeente mee worstelt.

In deze publicatie schetsen we een beeld met daarin vier belangrijke thema’s voor gemeenten in de komende jaren.

 

Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens leest u in onze privacy statement.

Give-away

Ben je werkzaam als architect en op zoek naar ‘standaard’-documenten om je werkzaamheden vorm te geven? Hieronder een selectie van handige tools die je een vliegende start als architect geven.

GEA Enterprise Architectuur in de praktijk
Architectuur

De eerste 20 pagina’s van het boek.

Dit boek laat zien hoe het stuurinstrument General Enterprise Architecting (GEA) wordt ingezet om te sturen op samenhang. Sinds de ontwikkeling van GEA is er bij veel organisaties ervaring opgedaan met het toepassen ervan. Op veel verschillende manieren is met behulp van GEA een bijdrage geleverd aan het besturend vermogen van organisaties en het oplossen van complexe vraagstukken. Dit leverde een schat aan informatie op over de praktische toepassing van enterprisearchitectuur volgens het gedachtegoed van GEA.

Dit boek is bedoeld voor enterprisearchitecten en andere professionals die ‘sturen op samenhang’ in hun praktijk willen gebruiken. Het oplossen van enterprisevraagstukken staat in dit boek centraal. Aan de hand van een concreet stappenplan wordt uitgelegd hoe ‘samenhang’ expliciet wordt gemaakt en op welke manier dit wordt gebruikt om een oplossing voor een enterprisevraagstuk te ontwikkelen.

Download
PSA template
Architectuur

De PSA wordt, aan het begin van een project, in samenwerking tussen de architecten en het projectteam gemaakt. Het is samen met het Plan van Aanpak het start document voor het project. Het is de werkafspraak tussen architect en project. De te downloaden template vormt een blauwdruk voor het opstellen van een PSA  en stelt de gebruiker in staat hiermee zelf aan de slag te gaan.

Download
Powerpoint afbeeldingen
Architectuur

Bij Solventa geloven we in het professionaliseren van het vakgebied van architectuur. We zitten daarbij niet op onze kennis maar dragen actief bij aan het verbeteren van het vakgebied. Dat doen we door het geven van opleiding, strategie en inspiratiesssies en het verspreiden van hulpmiddelen.

In deze set vind je een aantal figuren die je mag gebruiken in jouw bedrijf onder de gebruikersvoorwaarden zoals vermeld op de laatste slide:

  1. General Enterprise Architecting (GEA)
  2. Impresario
  3. Denkraam
  4. Strategische en Tactische Enterprise Planning (STEP)

Download
Strategie en Inspiratiesessie Agile Architecting
Architectuur

Periodiek organiseren we bij Solventa een Strategie & Inspiratie Sessie.

Tijdens een Strategie & Inspiratie Sessie verzorgen twee sprekers een presentatie van 45 minuten. We kiezen een thema wat op dat moment relevant en actueel is. Zo hebben we in 2018 onder andere een Strategie & Inspiratie Sessie gehouden rond het onderwerp Agile Architecture. De sprekers presenteren beide hun visie, welke haaks op elkaar kan staan. Na de presentaties hebben we een gezamenlijke discussie en praten we na onder het genot van een hapje en een drankje.

Deelname aan de Strategie & Inspiratie Sessie is kosteloos.

In de bijlage kun je de presentaties van de avond doornemen

Download
David Kamp

We delen graag onze kennis via blogs, trainingen, inspiratiesessies en workshops. Neem gerust contact met ons op in geval vragen

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3