Certified Business Architect (CBA®)

Transformeren met bedrijfsarchitectuur_

Steeds vaker zijn organisaties genoodzaakt hun bedrijfsvoering te transformeren en de organisatie in lijn daarmee te ontwikkelen. Zo’n transformatie vraagt om een aanpak waarin samenhang wordt aangebracht tussen strategie, bedrijfsvoering en inrichting. Bedrijfsarchitectuur draagt bij aan zulke veranderprocessen en BIZBOK (Business Architecture Body Of Knowledge®) geeft richting aan deze trajecten, door verschillende instrumenten op een uitgebalanceerde manier met elkaar te verbinden. De Certified Business Architect® beheerst de aanpak, de achtergronden en de hulpmiddelen van BIZBOK en is daardoor in staat de transformatie in zijn organisatie te ondersteunen .

Na deze training
  • heb je het examen voor Certified Business Architect® afgelegd.
  • ken je de aanbevolen aanpak voor het opstellen, beheren en gebruiken van bedrijfsarchitectuur.
  • ken je een reeks technieken en modellen die je inzet bij het inventariseren van de belangen en het opstellen van de bedrijfsarchitectuur.

Ook ben je bekend met de thema’s:

  • Business Architecture Core Mapping Knowledge
  • Business Architecture & IT Architecture Alignment
  • Business Architecture Situation & Scenario Usage
  • Business Architecture Extended Mapping Knowledge
  • Business Architecture Alignment with Related Business Disciplines
BIZBOK® biedt u een praktische gids voor het aanpakken van business vraagstukken met behulp van business architectuur
Modules

De training CBA-BIZBOK bestaat uit de volgende vijf modules:

Module 1: Overzicht CBA

Kennismaking met de Business Architecture Guild en de route naar certificering, het CBA(r) traject. Daarna maak je kennis met de onderwerpen en opbouw van BIZBOK, de Business Architecture Body Of Knowledge. Daarbij belichten we de belangrijkste onderwerpen en hun onderlinge samenhang.

Module 2: Foundation

In deze module maak je kennis met het Business Architecture Framework en hoe je dit framework kunt gebruiken om van strategievorming naar uitvoerbare plannen te gaan. Je krijgt handvatten waarmee je de strategie kunt vertalen naar projectinitiatieven, zodat je vervolgens het projectportfolio kunt vormen.

Module 3: Business motivation/strategy

BIZBOK kent vier primaire domeinen waarin businessarchitectuur bedreven wordt. In deze module krijg je de principes, handvatten, methoden en technieken aangereikt waarmee je de capabilities, informatie, waardeketen en organisatie in lijn brengt met de strategische doelstellingen. Ook leer je in deze module hoe je deze domeinen kunt classificeren.

Module 4: Business transformation

Deze module gaat nader in op de verbinding en interactie met andere vakgebieden, zowel architectuurvakgebieden als transformatievakgebieden. We bespreken hoe organisaties met bedrijfsarchitectuur gerichter kunnen transformeren aan de hand van jouw praktijkvragen.

Module 5: Business operations

In deze laatste module wordt de relatie gelegd met belangrijke modellen en theorieën over bedrijfsmodellen. Je krijgt de handvatten, principes en uitgangspunten voor mapping van wet- en regelgeving , stakeholders etc. Ook de rollen in de teams zullen besproken worden.

test

Download de cursusomschrijving

Course Popup (Download course description)

Bespreek de mogelijkheden
3