Wat

Actief sturen van veranderprogramma’s vanuit de bedrijfsdoelen

Het Strategische en Tactische Enterprise Planning Framework (STEP) is gericht op het opstellen van roadmaps en informatieplannen. Met STEP ondersteunen we het totale proces van informatieplanning: van het inventariseren van de bedrijfsdoelen van een organisatie tot en met het opstellen van de documenten voor projectinitiatie. De rode draad in STEP is de benadering ‘just-in-time, just-enough’. Deze maken we zichtbaar en bespreekbaar in de fase Strategisch Plan. De vertaling naar een concreet portfolio in het Tactisch Plan, wordt ondersteund door intelligente rekenmodellen voor projecten. Hierbij maken we gebruik van de jarenlange ervaring in het ondersteunen van projecten en portfolio’s.

Met STEP bieden we onze opdrachtgevers een instrument om in veranderprogramma’s voortdurend te sturen op de bedrijfsdoelen. Van elke verandering en elk project weten we hoe het bijdraagt aan de bedrijfsdoelen.

Die kennis wordt pas echt interessant als er bedrijfsdoelen zijn die veranderen, bijvoorbeeld door nieuwe wettelijke taken of marktontwikkelingen. STEP ondersteunt scenarioplanning en maakt het mogelijk om in zeer korte tijd de impact van wijzigingen op de projectenportfolio zichtbaar te maken.

Bedrijfsdoelen
Het verkrijgen of scherpstellen van de doelstellingen die de ambities van de komende jaren reflecteren.Focus: doelen in komende 3-5 jaar
Voorzieningen
Het in kaart brengen van de voorzieningen (in organisatie, proces of ICT) die moeten worden gerealiseerd om de ambities te realiseren.Focus: doelen in komende 3-5 jaar
Strategisch plan
Het verbinden van de oplossingsrichtingen voor de ambities aan de bedrijfsdoelen, in tijdsperspectief.Focus: periode van bedrijfsdoelen
Tactisch Plan
Het besturen van de beschikbare verandercapaciteit bij de uitvoering van de in kaart gebrachte projecten.Focus: komende 12-18 maanden
Succesverhalen

Bij deze bedrijven gaf het toepassen van STEP inzicht in de te volgen roadmap

Waterschap Limburg
Roadmap in aanloop naar fusie en daaropvolgende optimalisatie
CTGB
Keuzes maken in meerjarenplan
Trainingen

Meer leren over Informatieplanning

Leer hoe je een roadmap of informatieplan maakt dat direct en zichtbaar verbonden is aan de visie en de bedrijfsdoelen. De aanpak STEP (Strategische en Tactische Enterprise Planning) biedt continue sturing op de bedrijfsdoelen, binnen veranderprogramma’s en projectportfolio’s. En als die doelen veranderen, kun je in verrassend korte tijd de impact bepalen en enkele alternatieven opstellen voor het vervolg. Indien die bedrijfsdoelen nog onvoldoende duidelijk zijn,kan het handig zijn om eerst de GEA-training te volgen.

Strategische en Tactische Enterprise Planning (STEP)

Heb je een visie op de transformatie of disruptie van je organisatie en wil je die realiseren? Leer hoe je een roadmap of informatieplan maakt, dat direct en zichtbaar verbonden is aan deze visie en aan de bedrijfsdoelen.

Lees verder
Certified General Enterprise Architect (GEA©)

Deze training leidt je op tot Certified General Enterprise Architect® en leert je hoe je met enterprisevraagstukken oplost vanuit een bedrijfskundig en integraal perspectief.

Lees verder
Jules de Ruijter over Step
Partner

Blijvend sturen op samenhang tussen de doelstellingen en de inhoud van het veranderprogramma

Thought Leader

Sturen is een continu proces

Organisaties proberen de wendbaarheid in hun bedrijfsvoering voortdurend te vergroten. Als gevolg hiervan zijn organisaties ook continu bezig met verandering en ontwikkeling van hun organisatie-inrichting, procesinrichting en ICT-ondersteuning. Met STEP biedt Solventa wendbaarheid in het veranderprogramma en wendbaarheid in de ontwikkeling van organisatie, proces en ICT.

Verbeteren van de wendbaarheid van een organisatie bereik je niet met een gefixeerd programma voor enkele jaren.

Als organisatie wil je het veranderprogramma laten meegroeien met vernieuwingen van doelstellingen en veranderingen in ambities. STEP geeft hiervoor de handvatten. Door veranderingen continu te beoordelen op hun bijdrage aan de organisatiedoelstellingen ontstaat een andere dynamiek bij de samenstelling van het projectenportfolio. Met een heldere verbinding tussen kortetermijndoelstellingen en langetermijndoelstellingen. En met keuzes die kunnen worden gemaakt, in plaats van consequenties die moeten worden geaccepteerd

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3