Woonstad Rotterdam (WSR) is een 100% Rotterdamse woningcorporatie. Al meer dan 100 jaar biedt WSR woonruimte aan burgers en bedrijven. Het is een grote speler in de stad: 1 op de 6 Rotterdammers woont in een huis van WSR.

WSR heeft zich ambitieuze doelen gesteld voor de komende jaren, en een nieuwe ondernemingsstrategie opgesteld. Dat vraagt ook een verandering van de organisatie. De medewerkers moeten écht in staat worden gesteld om de bewoners en klanten zo goed mogelijk te helpen.

Er is een klantonderzoek uitgevoerd om te meten hoe de klanten van Woonstad de kernwaarden van WSR  waarderen. Ook is er al een klantstrategie opgesteld.

De architecten van WSR vragen om coaching voor 13 weken voor 1 dag in de week voor het opstellen van een klant domeinarchitectuur. In die tijd bepalen we welke informatie we nodig hebben, hoe we die ophalen en welke workshops we plannen. De inspanning van de Solventa architect zit vooral op het aanreiken van middelen en het toepasbaar maken daarvan.

We introduceren een stukje van onze aanpak “Continuous Outcome Driven Architecture (lees hier mee over CODA)” dat gaat over domeinsturing.

Marktvraag is wanneer er behoefte is in de markt als gevolg van veranderende behoeften zoals nieuwe wetten, vervangende producten, nieuwkomers . Domeinvisie beschrijft de verandering die nodig is om het domein opnieuw af te stemmen op de toekomstige behoefte Veranderinitiatieven beschrijven de lopende en geplande projecten in het domein Nieuwe inzichten houd focus op het domein. Is onze manier van werken beter te vervangen door een industriestandaard? Is er een referentie(architectuur). Technology Push beschrijft nieuwe beschikbare technologie die het bedrijf nog niet gebruikt bijvoorbeeld IOT
CODA – domeinaanpak

Ook brengen we onze kennis uit de gemeentemarkt in. De omnichannel architectuur vanuit de VNG blijkt goed toepasbaar te zijn op een woningcorporatie.

Door het toepassen van eerder op andere plekken opgedane kennis is met minimale begeleiding van Solventa door Woonstad Rotterdam een klantdomeinarchitectuur opgesteld. Hiermee kunnen ze een efficiënt inkoopproces doorlopen voor vernieuwing van de klantomgeving.

 

 

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3