Bespreek de mogelijkheden
3
Academy | Architect training & opleiding | Solventa
Trainingen

Trainingen voor architectuur, transformatie & disruptie

De Solventa Academy biedt een compleet pakket van trainingen voor het succesvol inzetten van architectuur voor bedrijfsvraagstukken, enterprisetransformaties en georganiseerde disrupties. We maken daarbij onderscheid tussen trainingen op het gebied van hard skills, softs skills en methodieken. Een juiste balans tussen deze drie aspecten is nodig voor het succesvol inzetten van architectuur. Een training wordt in verschillende vormen aangeboden. "Klassikaal" bij ons op locatie op een vaste datum open voor iedereen, "In-company", specifiek voor jouw bedrijf, op een datum die we samen vaststellen of "Individueel", vaak in een hoger tempo op een datum die we samen vaststellen. Indien gewenst verzorgen we onze trainingen ook "online". Bij elke training worden de trainingsvormen door een of meer iconen aangegeven.

Hard skills

Certified Business Architect (CBA®)

De Certified Business Architect® beheerst de aanpak, de achtergronden en de hulpmiddelen van BIZBOK en is daardoor in staat de transformatie in zijn organisatie te ondersteunen.

Lees verder
Certified Business Architect (CBA®)

The Certified Business Architect® masters the approach, backgrounds and tools of BIZBOK and is therefore able to support the transformation in his or her organization.

Read more
Certified General Enterprise Architect (GEA©)

General Enterprise Architecting (GEA) helpt organisaties om integraal en vanuit een bedrijfskundig perspectief de juiste oplossingen te vinden voor complexe bedrijfsvraagstukken.

Lees verder
Agile architecture

Wat is de rol van architectuur in agile omgevingen? Werk je als architect nu insamen of misschien wel tegen het agile team? In deze track staan we stil bij de rol van de architect bij het bouwen van wendbare organisaties.

Lees verder

Soft skills

De inhoud voorbij

Je bent architect, maar wat doe je anders dan collega’s die geen architect zijn? Waarin onderscheidt een architect zich van anderen en wat maakt zijn werk zo bijzonder?

Lees verder
Bestuurlijke sensitiviteit

Als architect is het zaak rekening te houden met alle belangen en standpunten en je te realiseren dat medewerkers, bestuurders en adviseurs ieder opereren vanuit hun eigen arena.

Lees verder

Vraagstuk

Masterclass GEA voor bestuurders

Hoe krijg je als managementteam snel en volledig zicht op de initiatieven die nodig zijn om de doelen van je organisatie te bereiken? Hoe blijf je koersvast? Hoe zorg je voor grip op en beheersing van grote veranderingen zoals de introductie van een nieuw product, het opzetten van samenwerkingsverbanden en outsourcing?

Lees verder
Workshop transitie Common Ground voor gemeenten

Het realiseren van de ambities van Common Ground is een transitie met flinke uitdagingen op de informatiehuishouding van een overheidsorganisatie. Deze transitie zal de komende jaren aandacht blijven vragen en ook vereisen dat een aantal keuzes gemaakt wordt.

Lees verder
Workshop Datamanagement voor gemeenten

Gegevens zijn overal en er wordt steeds intensiever gebruik van gemaakt. We werken ongemerkt met heel veel verschillende soorten gegevens. Als gebruiker kennen we nauwelijks onderscheid tussen bijvoorbeeld ‘gewone’ gegevens, geometrische gegevens, film en geluid, sensor data, management data.

Lees verder
Workshop kanaalstrategie

Solventa verzorgt een workshop waar je als team aan deelneemt. In 2 dagdelen nemen we je organisatie mee in het onderwerp ‘kanaalstrategie’, laten we zien wat er op landelijk gebied beschikbaar is aan hulpmiddelen en dagen we je organisatie uit om strategische keuzes te maken en naar een globale roadmap toe te werken.

Lees verder
Workshop Transformatie

Ervaar zelf hoe je een succesvolle enterprisetransformatie aanpakt, in de workshop Enterprisetransformatie.

Lees verder
Workshop Disruptie

Er is een revolutie van netwerken, platformen, mensen en technologie gaande, waarbij de grenzen tussen de fysieke, digitale en biologische wereld vervagen. Hoe ga je hier als organisatie mee om en welke kansen en bedreigingen bieden deze ontwikkelingen?

Lees verder
Alexander Engelman

Kleine groepen, veel interactie en kruisbestuiving, focus op het doel van de opdrachtgever en de cursist

Contact
Wil je meer weten?

We vertellen je graag meer over een training of workshop om te onderzoeken of het interessant is voor jou. In een persoonlijk gesprek verkennen we samen met jou graag de mogelijkheden. Dit kan telefonisch of tijdens een kennismaking. Een afspraak is zo gemaakt via het telefoonnummer 030 602 82 80 of door het aanvraagformulier hiernaast te gebruiken.