De architectuurpraktijk

Het belang van een professioneel ingerichte architectuurfunctie

Architectuur werkt niet vanzelf. Hoeveel modellen architecten ook maken, hoeveel principes ook worden opgesteld: inhoud alleen is niet genoeg. Architectuur heeft pas nut en werking als je weet voor wie je het opstelt, waarom je het opstelt, hoe je belanghebbenden écht betrekt en verbindt, welke vorm en verpakking de architectuurinhoud moet hebben. We noemen dat ook wel de architectuurfunctie of de architectuurpraktijk. Steeds meer organisaties zien het belang van een professioneel ingerichte architectuurfunctie.

Elementen

Het inrichten van de architectuurfunctie

Bij het inrichten van de architectuurfunctie werken we met een vanuit praktijkervaring opgebouwd raamwerk met vier elementen. Door deze elementen in samenhang en in evenwicht te ontwikkelen wordt de architectuurfunctie steeds effectiever én efficiënter. En levert het architectuurteam waarvoor het staat opgesteld: een wezenlijke bijdrage aan de doelen van de organisatie.

Architectuurproducten
Wat voor soorten architectuur kennen we? Met welk doel? Voor wie? Hoe hangen ze samen? Welke diepgang is nodig?
Architectuurprocessen
Hoe komen de architectuurproducten tot stand? Wie worden daarbij berokken? Hoe verloopt de besluitvorming? Welke architectuurmethode(n) gebruiken we? 
Architectuurrollen
Welke architectuurrollen hebben we nodig? Wat zijn de taken, competenties en verantwoordelijkheden van elke rol? Hoe ziet de teamsamenstelling eruit?
Architectuur-hulpmiddelen
Wat is er nodig aan middelen, zoals financiën, opleidingen, tools, sjablonen en modelconventies?

Een consult met een architect van Solventa inplannen?

Neem contact op
Architectuur zorgt dat de complexiteit ligt bij specialisten en gebruikers lekker kunnen werken. Een goed ingerichte architectuurfunctie vormt daarvoor het fundament.
Mark van Tilburg Department head of Informations Services and Automation (CIO)
Thought leader

Een gestructureerde aanpak en een vasthoudende leider

Werken aan de eigen ontwikkeling is in veel architectuurteams een ondergeschoven kindje. Belangrijk, maar zelden urgent. Terwijl het succes van architectuur sterk afhangt van de manier waarop architecten zich bewegen in de organisatie en verbinding weten te leggen met het management.

Het blijven nadenken over en structureel verbeteren van de architectuurproducten, -processen, -rollen en -hulpmiddelen is even belangrijk als het produceren van architectuurinhoud. Een gestructureerde aanpak en een vasthoudende leider zijn nodig om stappen te zetten naar een effectiever resultaat.

Contact
Behoefte aan een effectieve architectuurfunctie?

Heb je behoefte aan een effectievere architectuurfunctie? Wil je een betere verbinding tussen architecten en managers? Wil je een herkenbare en eenduidige werkwijze voor je architectuurteam? Wil je een stap zetten in de volwassenheid van je architectuurfunctie? Neem dan contact op voor een vrijblijvende verkenning of het bijwonen van een workshop, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3