Aanleiding

Gemeente Amsterdam maakt een organisatiebrede kanteling door van het i-domein en de lijnorganisatie naar het Opgavegericht en Wendbaar Werken (OWW). Binnen OWW wordt vanuit ketenbrede digitaliseringsopgaven invulling gegeven aan de digitale dienstverlening van de gemeente aan burgers, ondernemers en bezoekers. De directie Werk, Participatie en Inkomen (WPI) van het Cluster Sociaal is het eerste organisatie-onderdeel dat volgens deze nieuwe aanpak, gebaseerd op de SAFe-methodiek, gaat werken aan de opgave ‘Iedere Amsterdammer financieel gezond en aan het werk’.

Gemeente Amsterdam is een grote, complexe organisatie waar, als hoofdstad van Nederland, hoge verwachtigingen vanuit de maatschappij aan gesteld worden. Door de omvang en de herstructurering van de organisatie de afgelopen jaren, is de informatievoorziening versnipperd en worden mogelijkheden voor hergebruik van generieke voorzieningen onvoldoende benut. Door de manier van werken in omvangrijke projecten en programma’s is er onvoldoende sturing op het grotere geheel, en ontbreekt de wendbaarheid om in te spelen op de veranderende behoefte van de klant, de ketenpartners en de professionals binnen de organisatie.

Aanpak

De kanteling van directie WPI en de grootschalige introductie van een agile werkwijze op basis van SAFe betekent een enorme transitie voor de organisatie. Solventa levert de juiste expertise om de rol van solution architect in te vullen voor de gehele Agile Release Train (ART). Samen met portfolio- en product management wordt, vanuit de strategische doelstellingen van de opgave, sturing gegeven aan het werk dat de 15 teams binnen de ART realiseren.

Door heldere kaders mee te geven aan de teams vanuit architectuur zorgen we voor samenhang in de gerealiseerde oplossingen en aansluiting op de stedelijke generieke voorzieningen. Geen omvangrijke Project Start Architecturen, maar toegespitste architectuurproducten die onderdeel zijn van Epics en Features waar de teams concreet mee aan de slag kunnen. Alle architectuurmodellen worden geborgd in de centrale architectuur repository van de gemeente.

Resultaat

De eerste directie die volgens het Opgavegericht en Wendbaar Werken model is gaan werken, maakt een mooie ontwikkeling door waarbij de Agile Release Train een sterke groei laat zien in de voorspelbaarheid en kwaliteit van wat er opgeleverd wordt. Door de manier van werken zijn de business en het i-domein veel beter verbonden en wordt ook het belang van de samenwerking gezien. Architectuur wordt veel beter zichtbaar in het proces en levert voornamelijk een pro-actieve bijdrage in plaats van achteraf bij te moeten sturen.

Impact

Vanuit onze architectuurrol zijn we in staat geweest om zowel business als het i-domein mee te nemen in de stedelijke kaders en ontwikkelingen, zoals standaardisatie, cloud, datagedreven werken, etc.

Door de combinatie van algemene architectuurkennis en diepgaande kennis van gemeenten en het sociale domein heeft Solventa een mooie bijdrage geleverd aan het succes van de WPI-Opgave.

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3