Enterprisetransformatie

De organisatie richten naar een nieuw doel

Organisaties hebben steeds meer te maken met ingrijpende transformaties. Grootschalige veranderingen zijn nodig om de doelen van de organisatie blijvend te realiseren. Of het nu gaat om ‘customer centric’ werken, de introductie van nieuwe producten en diensten, outsourcing van capabilities of het aangaan van een alliantie: de impact op de bedrijfsinrichting is groot.

Het is daarom van vitaal belang enterprisetransformaties goed voor te bereiden, te organiseren en beheerst uit te voeren. Bij Solventa helpen we transformaties te realiseren met de diensten zoals benoemd onder Architectuur. Dit zorgt voor samenhang, wendbaarheid, een gedragen integrale oplossing en beheersing van de realisatie.

Neem contact op

Vraagstuk

Veranderen op recept

Iedere organisatie is anders en geen transformatie is hetzelfde. Toch is het mogelijk om, op basis van jarenlange ervaring met het begeleiden van organisatieverandering, eigenschappen en patronen van een enterprisetransformatie te herkennen. Vanuit onze expertise zijn we dan ook in staat om, samen met jouw organisatie, te komen tot een richting, een route en een actieplan. We hebben ervaring met verschillende soorten enterprisetransformaties. Onderstaand een selectie van transformaties die we hebben vormgegeven.
De klant centraal
Transformaties waarbij een verschuiving plaatsvindt naar een customer centric businessmodel
Verbreden aanbod
Het uitrollen van een nieuw product of nieuwe service en optimalisering van de TTM
Groeien
Begeleiden van een Investeringsanalyse (ROI), voorbereiden van een fusie, overname of joint venture
Focus aanbrengen
Wat doe je zelf en wat kan een ander beter (business capability outsourcing of afstoten van (bedrijfs)onderdelen)
Compliance
Trajecten met een focus op naleving en implementatie van regelgeving
Bezuinigen
Reductie van de operationele kosten met oog voor TCO
Efficiency
Stroomlijnen of optimaliseren van de supply chain met Lean Six Sigma
Over de grens
Trajecten met een sterke component van globalisatie
Diederik van Kuilenburg

De stip aan de horizon definiëren lukt altijd wel. De grootste uitdaging bij transformatie, is om vol vertrouwen de eerste stap te zetten. Sturing op samenhang helpt hierbij

Tijdlijn

De impact van transformatie op mens en organisatie

De introductie van de PC en het ontstaan van het internet zijn twee elementen die manieren van samenwerken getransformeerd hebben. Van persoonlijke taakautomatisering tot aan business capability outsourcing; transformatie van 1978 tot nu in beeld.
Enterprise- transformatie 2008-heden
Business capabilities
Met de snelle ontwikkelingen op IT-gebied en de snelle adoptie van nieuwe mogelijkheden door klanten is er ruimte voor een nieuwe dynamiek. Steeds minder denken organisaties over non-core capabilities als HR. Steeds vaker denken organisaties wat de mogelijkheden zijn van de capabilities die zij al in huis hebben en welke markten daarmee kunnen worden bediend. De transformatie reikt zo ver als mogelijk is en raakt nu niet meer alleen de eigen organisatie, maar draait steeds vaker om de organisatie én haar markt/klanten. Typische voorbeelden: HR, recruitment, kredietwaardigheid
Samenwerkings-transformatie 1998-2010
Internetbubble
Het internet verbond ons allemaal met elkaar en de mogelijkheden leken eindeloos, tot de internetbubble uiteenspatte. Na 2002 gaan bedrijven de mogelijkheden van het internet eerst vooral intern benutten en inzetten voor de backoffice. Pas later wordt ook het contact met de klant via een internetkanaal mogelijk. De voorwaartse integratie viert hoogtij. De transformatie bevindt zich vooral buiten de organisatie en is hoofdzakelijk gericht op onderlinge samenwerking. Typisch voorbeeld: internetbankieren
Team-transformatie 1987-2000
Workgroup Software
De opkomst van software die het mogelijk maakt om informatie te delen met teamleden binnen het bedrijf. Eenvoudige collaboratiesoftware en e-mail worden populair. De transformatie reikt zo ver als de grenzen van een afdeling, oftewel de groep die met dezelfde toepassing werkt. Typische voorbeelden: Windows for workgroups, Lotus
Taak-transformatie 1978-1990
Introductie van de PC
Handmatige taken worden getransformeerd naar computertaken. We gebruiken desktop publishing en spreadsheets. De transformatie reikt niet veel verder dan ‘je bureau’ en de samenwerking met anderen blijft veelal zoals het was. Typische voorbeelden: Excel, Word Perfect
Aanpak

Transformeren kunnen we jou leren

Elke transformatie is uniek, maar bevat ook een aantal herkenbare stappen. Binnen Solventa distilleren we die stappen uit de vele transformaties die we al succesvol hebben begeleid. Het resultaat daarvan is te beschouwen als een basissoep. Daarmee zijn vele recepten te maken en het feit dat een deel van de voorbereiding al is gebeurd, versnelt de transformatie in jouw organisatie. Wat we bijvoorbeeld hebben geleerd, is dat kostenbesparing begint bij infrastructuurstandaardisatie en dan via businessprocesstandaardisatie beweegt naar applicatierationalisatie.

Een transformatie naar klantcentrisch werken begint op zijn beurt met het in kaart brengen van alle processen waarin de klant een rol speelt. We beschikken voor de meest gevraagde transformaties over een stappenplannen en bouwblokken, die vervolgens worden afgestemd op een onderhavige transformatie. Vanuit deze basis kunnen we samen agile doorontwikkelen. Afhankelijk van de transformatie en de concrete situatie, bepalen welke aanpak geschikt is voor jouw vraagstuk. We hebben daarbij keuze uit een ruime selectie van aanpakken als Bizbok®, GEA, Safe, Solventa Denkraam of MIT IT-savvy.

Contact
Welke stappen ga jij zetten?

De architecten van Solventa komen graag met je in gesprek om te bepalen of onze aanpak voor enterprisetransformatie interessant is voor jou. In een persoonlijk gesprek verkennen we graag de mogelijkheden.  Dit kan telefonisch of tijdens een kennismaking. Een afspraak is zo gemaakt via het telefoonnummer 030 602 82 80 of door het aanvraagformulier hiernaast te gebruiken.

Bespreek de mogelijkheden
3