Introductie van de organisatie

HTM Personenvervoer is een Nederlandse vervoersmaatschappij (gevestigd in Den Haag) die het openbaar vervoer met tram en bus exploiteert in de regio Haaglanden.

Aanleiding

Vanuit de HTM-brede strategie wordt vooral ingezet op het verder verbeteren van de klantbeleving en het beter voorspelbaar maken van het onderhoud aan trams en bussen. Data levert hier een erg belangrijke bijdrage aan!

Vraagstelling en doelstelling

Binnen de organisatie ontbrak het begin 2022 aan architectuur en governance op het gebied van data. Dit vormde dan ook de aanleiding voor de opdracht om een Data Architectuur en Data Governance op te stellen die organisatiebreed ingestoken diende te worden en zou bijdragen aan het professionaliseren van de Datagedreven organisatie. De urgentie binnen de Data architectuur lag met name op het gebied van Master Data Management en Data Integratie.

Aanpak inclusief praktische deliverables

Solventa heeft HTM bij de hand genomen bij het opstellen van de route naar een datagedreven organisatie. Vanuit de rol van Data Architect/gedelegeerd CDO hebben we samen met het (architectuur)team van HTM mooie stappen kunnen zetten in het professionaliseren van HTM op het gebied van data.

Gaandeweg de uitvoering van de opdracht bleek de behoefte breder te zijn dan oorspronkelijk gedacht” De Data Architectuur is in scope verbreed en geeft nu houvast aan tal van kennisgebieden (zoals ook Data Storage, Business Intelligence en Data Security). Daarnaast bleek ook een Data Strategie van belang. Deze 3 pijlers vormen nu het houvast dat door de lijnorganisatie is neergezet (zie visualisatie). Samen vormen ze de basis voor de ontwikkeling van HTM als Datagedreven organisatie.

 • Data Strategie
  HTM heeft de ambitie om een data gedreven organisatie te worden. Een ambitie zonder een plan blijft altijd een droom. Een data strategie is bedoeld om de uitgesproken ambitie op het gebied van data verder in te kleuren. Vanuit een duidelijke visie vanuit de directie en diepgaande analyse naar een uitvoerbaar plan. Met een data strategie zet het directieteam een duidelijke richting vanuit business perspectief. De data strategie vormt daarmee ook het houvast voor Data Governance en de Data Architectuur.
 • Data Governance
  Het opstellen van een integrale Data Governance, hierin is aandacht voor het beleid en de organisatorische kant van data. Het organiseren van eigenaarschap op data. Het benoemen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van data eigenaren en afnemers. Het benoemen van de rollen die invulling geven aan de datagestuurde organisatie en de interne processen die de data door de organisatie laten stromen.
 • Data Architectuur
  Het opstellen en vaststellen van een integrale HTM Data Architectuur waarin alle kennisgebieden van het thema data in samenhang worden uiteengezet. Via richtinggevende architectuurprincipes (uitgelijnd op de visie en enterprise architectuur van HTM) wordt sturing gegeven aan de ontwikkeling van alle data gerelateerde activiteiten.
  Vanuit de architecten wordt toegezien op de nakoming van richtinggevende architectuurprincipes.
Resultaat

Met name op het gebied van Data Strategie, Data Governance en Data Architectuur is structuur gekomen waar de organisatie de komende jaren op kan gaan bouwen. HTM kan nu de route vervolgen naar een (meer) Datagedreven organisatie.

Impact

Naast het concrete architectuurwerk dat is verzet en dat heeft geleid tot een mooie, handzame basis voor het thema Datagedreven werken is er een integrale ‘data roadmap’ opgesteld die als nuttig instrument gebruikt wordt bij het doelgericht realiseren van de Datagedreven ambitie. Daarnaast is er meegewerkt aan de creatie van een vacature. Met de concretisering van de Data strategie, architectuur en governance heeft HTM een geschikte ‘Data Architect’ kunnen aantrekken die het Data gedachtegoed aan het operationaliseren is.

Ik werk al een aantal jaren naar alle tevredenheid samen met Solventa. Zo zijn wij bij HTM door Solventa ondersteund met het realiseren van een breed gedragen enterprise architectuur, maar bijvoorbeeld ook met het vaststellen van een data architectuur en data governance beleid. Met Solventa weet je dat je architecten met een trackrecord betrekt. Solventa is specialist in een breed scala van architectuurdisciplines, alle architecten zijn ter zake kundig en Solventa levert conform afspraak of meer. Samenwerken met Solventa is van harte aan te bevelen. (Paul van den Heuvel – CIO bij HTM) 

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3