Wat is GEA voor architecten?

Sturen op samenhang

General Enterprise Architecting (GEA) is een strategisch stuurinstrument van en voor het management, waarbij samenhang centraal staat. De methode helpt organisaties complexe vraagstukken op te lossen en daarmee de prestaties te verbeteren. Dit doet GEA vanuit een integrale blik: alle voor een organisatie relevante besturingsinvalshoeken – “perspectieven” genoemd – zijn actief betrokken bij het formuleren van de oplossing. Dit noemen we ook wel: sturen op samenhang.

Sturen op samenhang versterkt niet alleen de inhoudelijke samenhang, maar ook de sociale cohesie binnen een organisatie. Architectuur is immers mensenwerk. Alleen als vanuit alle perspectieven gezamenlijk wordt gewerkt aan de oplossing van een complex vraagstuk, ontstaat een krachtige en evenwichtige uitkomst. Het is dus geen architectuur vanuit de directiekamer, maar vanuit gebundelde bestuurlijke kracht.

GEA is een complete methode voor enterprisearchitectuur, met een duidelijke visie, een praktisch stappenplan, goed doordachte architectuurproducten en een helder competentieprofiel voor de enterprise architect.

Met het GEA-assessment meten we hoe de enterprisearchitectuur binnen een organisatie wordt ingezet. Als er verbeterpunten worden gesignaleerd, biedt het assessment handvatten die organisaties in staat stellen gericht stappen te zetten om hun enterprisearchitectuur beter te laten renderen.

Trainingen

Leer sturen op samenhang

Hoe stuur je binnen je organisatie op samenhang? Deze vraag staat centraal tijdens onze driedaagse GEA-opleiding. We brengen je niet alleen de theoretische achtergronden van GEA bij, maar leren je ook hoe je de methode toepast in de praktijk. Je leert hoe je met het GEA-framework samenhang in beeld brengt, analyseert en versterkt. Op welke manier je daarmee in staat bent organisatievraagstukken op te lossen, leer je aan de hand van het GEA-stappenplan. De onderdelen van dit stappenplan oefen je uiteraard intensief. Verder gaan we in op GEA in relatie tot andere strategische stuurinstrumenten, enterprisearchitectuurmethoden en -raamwerken en portfoliomanagement. We sluiten de opleiding af met een examen voor een certificering op het niveau Foundation (het basisniveau). Wanneer je hiervoor slaagt, mag je je "Certified General Enterprise Architect" noemen. Hierna heb je de mogelijkheid om een tweede examen af te leggen, voor het niveau Practitioner.

Certified General Enterprise Architect (GEA©)

Deze training leidt je op tot Certified General Enterprise Architect® en leert je hoe je met enterprisevraagstukken oplost vanuit een bedrijfskundig en integraal perspectief.

Lees verder
Strategische en Tactische Enterprise Planning (STEP)

Heb je een visie op de transformatie of disruptie van je organisatie en wil je die realiseren? Leer hoe je een roadmap of informatieplan maakt, dat direct en zichtbaar verbonden is aan deze visie en aan de bedrijfsdoelen.

Lees verder
Rob Stovers
Architect

Door het verbinden van zingeving en vormgeving worden enterprisevraagstukken veel doelgerichter opgelost

Thought leader

Ontwikkelingen de goede kant
op sturen

Ontwikkelingen op bestuurlijk, organisatorisch en technologisch gebied volgen zich in een steeds hoger tempo op en structuren zijn steeds minder vast. Nieuwe dienstverlenings- en bedrijfsmodellen zijn noodzakelijk om de prestaties van een organisatie op peil te houden of te verbeteren. Dit vraagt van organisaties steeds nadrukkelijker om het besturende vermogen om bij grote veranderingen snel de juiste richting te kiezen en de samenhang te behouden en versterken.

GEA helpt om snel de juiste richting te kiezen. Niet door de toekomst integraal te “ontwerpen”, maar door ontwikkelingen de goede kant op te sturen. “De goede kant op” betekent: in de richting van de missie, visie, doelen en strategie van de organisatie. Maar ook: binnen de richtinggevende kaders, beschreven als kernwaarden, principes en beleidsuitspraken. Vanuit alle relevante perspectieven en met alle relevante stakeholders.

Producten & Diensten

Onze oplossingen voor jouw vraagstuk

Bedrijfsvraagstukken integraal oplossen
We creëren de oplossing vanuit álle relevante invalshoeken, samen met alle stakeholders daarvan en vanuit een bedrijfskundige invalshoek.
Richtinggevend kader samenstellen
Door het verbinden van de zingeving met de vormgeving van jouw organisatie tot een samenhangend en richtinggevend kader, verhogen we de prestaties.
Samenhangend veranderportfolio
Om de oplossing van een vraagstuk te realiseren, positioneren we deze in het veranderportfolio, zodat deze optimaal aansluit op de doelstellingen.
Meten van de samenhang
Met de GEA C-Index meten we de samenhang van de zin- en vormgeving en wordt duidelijk waar deze kan worden versterkt.
Meten van architectuur-volwassenheid
Met het GEA-assessment brengen we de volwassenheid van de architectuur-functie in kaart, waarbij we de omgeving (‘gebruikers van architectuur’) betrekken.
Professionaliseren architectuurfunctie
Samen met het architectenteam verbeteren we de architectuurproducten, -processen, -rollen, -besturing en -hulpmiddelen.
Architectuur met draagvlak
Architectuur is van en voor bestuurders. Sturen op samenhang is een proces van co-creatie waardoor oplossingen met meer draagvlak ontstaan.
Enterprisearchitect met impact
Vergroot je impact als architect en leer hoe je samen met jouw bestuurders permanent sturing geeft aan verandering.
CONTACT
Hoe belangrijk is samenhang voor jouw organisatie?

Ben je op zoek naar een instrument om de samenhang te verbeteren? Zoek je naar een manier om samen complexe bedrijfsvraagstukken op te lossen? Ben je architect en zoek je een methode voor enterprisearchitectuur, met een duidelijke visie, een praktisch stappenplan, goed doordachte architectuurproducten en een helder competentieprofiel voor de enterprise architect? Neem dan contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3