Mens, Milieu & Maatschappij

Als adviesbureau staat Solventa midden in de samenleving. Dagelijks werken we vanuit onze architectuurexpertise met onze opdrachtgevers aan een meer efficiënte bedrijfsvoering. Onze opdrachtgevers geven ons iedere dag weer het vertrouwen dat we voor hen de meest efficiënte bedrijfsvoering of transformatie realiseren

en dat we daarbij oog hebben voor effecten op mens, milieu en maatschappij. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor Solventa dan ook geen luxe maar een vanzelfsprekendheid om aansluiting te houden bij onze opdrachtgevers en bij een samenleving die continu in beweging is.

Mens

De mensen van Solventa zijn onze sterkste troef

Wij willen de beste architecten aantrekken en behouden, zinvolle ontwikkelingskansen bieden, goede prestaties erkennen en belonen, en een veilige werkomgeving garanderen. Dit alles met veel aandacht voor de gezondheid en het welzijn van onze collega’s. Al in 2013 heeft Solventa het programma ‘de collega centraal’ gelanceerd. In dit programma is uitgewerkt hoe we binnen Solventa met elkaar omgaan. Pijlers van dit programma zijn een voortdurende aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, procesmatige ondersteuning en inhoudelijke ondersteuning van de collega’s tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden.

In ons handelen staat goed werkgeverschap centraal. Als werkgever streven we naar leeftijd – en genderdiversiteit. Goede en gezonde arbeidsomstandigheden. De juiste balans tussen werk en privé. We zetten ons voortdurend in om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de collega’s op de werkvloer te beschermen. Wij garanderen aan de hand van onze duurzame procedures, welke we hebben vastgelegd in ons aanvullend reglement, dat de toepasselijke wetten en regels over welzijn op het werk goed nageleefd worden.

Milieu

Iedereen draagt zijn steentje bij

Ons streven is om de milieu-impact van onze bedrijfsprocessen op het gebied van energie, mobiliteit en CO2-uitstoot zo beperkt mogelijk te houden. Hierbij richten we ons op hergebruik, huisvesting, digitalisering van processen en mobiliteit aangezien transport een groot deel van ons totale energieverbruik veroorzaakt.

Met als doel onze ecologische footprint zo klein mogelijk te houden en waar mogelijk nog verder te verkleinen zetten we in op hergebruik van goederen.

Solventa is gevestigd in een in 2013 volledig gerenoveerd bedrijfspand in Nieuwegein. Het gebouw is goed geïsoleerd en beschikt over een luchtverversingsinstallatie met topkoeling, welke voldoet aan de meest recente milieueisen.

Het gebouw is in 2013 geschikt gemaakt voor het nieuwe werken met gedeelde vergaderruimtes, koffiecorners en een restaurant.

In 2014 is ingezet op volledige automatisering van de interne en externe processen. Het doel hiervan was het papierverbruik binnen onze organisatie met meer dan 90% te beperken. Diverse processen zijn inmiddels volledig gedigitaliseerd (en daarmee papierloos) waaronder de inkoop, facturatie, interne declaratie, administratie, oplevering van diverse deliverables zoals rapporten en roadmaps.

In 2020 heeft Solventa een nieuwe mobiliteitsregeling gelanceerd. Binnen deze regeling heeft iedere collega de beschikking over een mobiliteitsbudget wat naar eigen inzicht kan worden ingezet. Het budget kan worden aangewend voor een (elektrische) leaseauto, een KM-vergoeding of vergoeding voor openbaar vervoer. Met als doel het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren heeft iedere collega een NS Business Card gekregen. Recent hebben wij ter stimulering van de overgang naar electrisch rijden een afbouwregeling voor de vergoeding voor fossiele brandstoffen geïntroduceerd.

Maatschappij

Actieve inzet om de samenleving beter te maken

Iedere collega bij Solventa heeft een dag vrij te besteden aan een goed doel. Of je nu je sportclub een stap verder helpt of met een aantal collega's meedoet aan NLdoet, iedereen kan een steentje bijdragen aan de maatschappij.

Kernwaarden
De meest directe manier waarop we dit doen is de adviezen die we dagelijks geven aan onze opdrachtgevers laten sturen vanuit onze kernwaarden:
  • Verbindend,
  • Onafhankelijk en
  • Praktisch.
Verbindend
De missie van Solventa is het verbinden van doelen, mensen, middelen, organisaties en netwerken door de slimme en praktische inzet van onze architectuurkennis. Door het leggen van de juiste verbinding realiseren we de ambities van onze opdrachtgevers.
Onafhankelijk
Dit doen we vanuit een onafhankelijke positie, vanuit de praktijk en met kennis van de meest actuele organisatorische en technologische ontwikkelingen. Onze onafhankelijke positie garandeert een advies wat het best is voor opdrachtgever en maatschappij.
Praktisch
Samen met de opdrachtgevers bepalen we de meest duurzame en praktische inrichting van de organisatie, met focus op een reductie van complexiteit, een goede samenhang, grip op (IT) projecten, wendbaarheid en een gedragen verandering.
Contact
Heb je nog vragen?

Heb je vragen over onze MVO-aanpak of ben je op zoek naar hulp bij een vraagstuk met MVO uitdagingen, neem dan contact met ons op door middel van het formulier hiernaast.

Bespreek de mogelijkheden
3