Het Juridisch Loket is een onafhankelijke stichting die gratis eerstelijns juridische hulpverlening verstrekt aan burgers met juridische problemen. Ruim 300 professionals geven juridische informatie en adviezen aan rechtzoekenden en verwijzen gericht naar externe deskundigen en organisaties als dit nodig is. Zij worden daarbij ondersteund door de medewerkers van bedrijfsvoering. De missie van het Juridisch Loket is om actief een bijdrage te leveren aan een rechtvaardige maatschappij. Burger centraal, kwaliteit, betrokken, snel, proactief en onafhankelijk zijn de zes kernwaarden die het Juridisch Loket nastreeft om de organisatiedoelstellingen te realiseren.

Aanleiding

Het Juridisch Loket wilde, na een tumultueuze tijd, waarin onder hoge druk werken op afstand mogelijk is gemaakt, eerst de basis weer op orde te hebben om daarna meer als regisseur van IT op te treden. Ze zagen veel IT contracten in de nabije toekomst verlopen en zagen dit als kans om op basis van architectuur effectieve aanbestedingen te doen.

Aanpak inclusief praktische deliverables

Aan de hand van ons denkraam hebben wij binnen het Juridisch Loket de “Enterprise Architectuur 2022” opgezet. Vooralsnog is dit een concept dat als input gediend heeft voor het parallel hieraan lopende project voor een nieuw Target Operating Model voor het Juridisch Loket. Inmiddels helpen wij het Juridisch Loket via ‘architecture as a service’ met de Enterprise Architectuur strategie voor 2023. Na een verkenningsfase waarin wij input hebben verzameld over de zingeving van de organisatie en de leidende principes en de context en scope hebben bepaald voor onze opdracht hebben wij alle aspecten van de Enterprise Architectuur voor het Juridisch Loket uitgewerkt en vastgelegd. Dit waren bijvoorbeeld de inhoud van de architectuurfunctie met functieprofielen en producttemplates, architectuurproducten zoals capabilitymodellen, procesmodellen en het applicatielandschap in onderlinge samenhang en architectuurprocessen die deze producten realiseren.

Resultaat

Met deze enterprise architectuur is het Juridisch Loket in staat om beter te beoordelen wat de impact is van een verandering in de organisatiestrategie op onder andere de capabilities, producten, diensten, processen, organisatie en IT-voorzieningen van de organisatie. Verder is het Juridisch Loket in staat om deze impact te vertalen naar nieuwe eisen aan het architectuurlandschap en om een passende roadmap op te stellen om te voldoen aan deze eisen. Dit kan bijvoorbeeld als input dienen voor aanbestedingen, nieuwbouw, onderhoud en doorontwikkeling van de medewerkers.

Met deze enterprise architectuur is het Juridisch Loket in staat om beter te beoordelen wat de impact is van een verandering in de organisatiestrategie

Impact

In de Enterprise Architectuur 2022 heeft Solventa de impact op de bestaande architectuur bepaald van 30 pilotprojecten in het kader van de stelselvernieuwing. Zo werd bijvoorbeeld zichtbaar dat in zes projecten sprake was van vastleggen van klantgegevens en zaakgegevens via een voorgestelde portal functionaliteit.
Door samenwerking te zoeken met ketenpartners zoals het Ministerie van Justitie en Veiligheid en Raad voor Rechtsbijstand, bijvoorbeeld door elkaar de roadmap van de enterprise architectuur te presenteren, is er samenhang in de keten ontstaan in het capabilitymodel en is het eenvoudiger gerworden om te profiteren van synergie tussen de verschillende ketenpartners.

Solventa ziet kansen voor meer synergie binnen het rechtsbijstandstelsel door een stelsel-architectuur te ontwikkelen.

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3