Wat is BAAS?

Business Architecture as a Service biedt continuïteit

We zien geregeld dat in een organisatie weliswaar behoefte bestaat aan ondersteuning door een (externe) architect, maar niet op fulltime basis. Dat kan komen doordat projecten worden afgerond, de organisatie te klein is voor een eigen architectuurfunctie of simpelweg vanwege bezuinigingen. Ook komen we geregeld tegen dat organisaties een eigen architectuurfunctie hebben ingericht en periodiek de hulp willen inschakelen van een externe partij, bijvoorbeeld voor een second opinion of als klankbord. In beide gevallen kan ondersteuning op afroep door een externe architect uitkomst bieden. Solventa biedt deze ondersteuning op maat aan onder de noemer: Business Architecture as a Service, oftewel BAAS.
De voordelen

Waarom Business Architecture as a Service?

Je architectuur geborgd
Wij documenteren je huidige architectuur en leggen deze vast in ons kennismanagement systeem. Altijd opvraagbaar voor jouw organisatie.
Continuïteit
Bij vervanging van een architect niet zelf op zoek moeten maar meteen gebruik maken van een reeds ingewerkte Solventa Business Architect.
Sparring partner
Spar met team Solventa over de ontwikkeling van jouw organisatie of laat je door ons koppelen aan een organisatie met vergelijkbare vraagstukken.
Just enough
Je betaalt nooit voor meer dan je nodig hebt. Of je nu een aantal dagen per jaar of een dag per week nodig hebt. Wij schalen met je mee.
As a Service

Voor jou op maat

Afhankelijk van de verwachte inzet van Solventa om kennis actueel en in stand te houden, wordt de rol van de architect in jouw organisatie nader vormgegeven.

Als vaste partner op het gebied van Architectuur zal Solventa structureel relevante ontwikkelingen binnen de organisatie en de branche bijhouden en met referentiebezoeken actief contact houden met de organisatie. Daarnaast leggen wij de opgedane kennis vast in onze architectuurkennisbank, zodat die bewaard blijft en aan de organisatie kan worden overgedragen wanneer daar behoefte aan is.

De invulling bestaat uit een vaste en een optionele component:

Abonnement:
Voor instandhouding en vastlegging van actuele kennis en accountmanagement (zie tabel).

Additioneel Budget:
Indien nodig kunnen wij ondersteunen bij het oplossen van specifieke vraagstukken. Voor deze variabele component wordt periodiek bepaald welke ondersteuning nodig is.

Wat past bij jouw organisatie

Voor het instandhouden van kennis van jouw organisatie en van relevante domeinontwikkelingen, hanteren wij verschillende abonnementsvormen. Welke abonnementsvorm geschikt is, is uiteraard afhankelijk van enerzijds de grootte en dynamiek van de organisatie en anderzijds van de mate waarin de kennis beschikbaar en inzetbaar is.

 

Een consult met een architect van Solventa inplannen?

Neem contact op
Veelgestelde vragen

Vind uw antwoord

Wat zijn de voordelen van BAAS?

Voordelen van het concept zijn dat jouw organisatie volledig ontzorgd wordt op het gebied van architectuur, je gebruik maakt van de expertise van een ervaren team van Enterprise – Business – en Informatie architecten, de jaarlijkse investering voorspelbaar is, de kennis op professionele wijze wordt vastgelegd en beheerd, je altijd en overal ondersteund wordt en jezelf kunt richten op de core business van de eigen organisatie.

Voor welke organisaties is BAAS geschikt?

BAAS is geschikt voor zowel kleine, middelgrote als grote organisaties. De insteek verschilt wel per organisatie. Bij kleine en middelgrote organisaties zijn we veelal verantwoordelijk voor de gehele architectuurfunctie. Bij grote organisaties ondersteunen we bij de inrichting van de architectuurfunctie, zijn we verantwoordelijk voor een domein of fungeren we als klankbord.

Hoe weet ik welke abonnementsvorm bij mij past?

Tijdens een vrijblijvende intake kijken we samen welk abonnement het best past bij je organisatie. De actuele vraagstukken van de organisatie vormen daarbij het uitgangspunt.

Hoe wordt de kennisborging door Solventa vormgegeven?

De kennis wordt geborgd doordat er altijd minimaal twee collega’s verantwoordelijk zijn voor een opdrachtgever. Deze collega’s dragen onderling de kennis van de opdrachtgever over. Een is daarbij het primaire aanspreekpunt. De ander loopt op de achtergrond mee en kan inspringen in geval van langdurige ziekte of vakanties. Daarnaast leggen we de kennis intern vast in ons kennismanagementsysteem. Deze kennis kan op ieder gewenst moment worden overgedragen aan de opdrachtgever.

Voor hoe lang ga ik een abonnement aan?

Een abonnement heeft een minimale looptijd van 12 maanden. Na deze periode inventariseren we de toegevoegde waarde en bepalen we gezamenlijk of een voortzetting wenselijk is.

Wat gebeurt er aan het einde van de overeenkomst?

Aan het einde van de overeenkomst heeft de opdrachtgever de mogelijk de overeenkomst te verlengen of ervoor te kiezen de kennis over te dragen aan de eigen organisatie. Deze overdracht is onderdeel van het abonnement.

Wordt de dienst online of onsite vormgegeven?

In de basis vindt de dienst on-site plaats. Architectuur draait immers om verbinding en die realiseer je het best door direct met elkaar in contact te staan. Bepaalde activiteiten lenen zich echter uitstekend om online te worden opgepakt. Kortom: online waar mogelijk, on-site waar nodig.

Biedt Solventa naast BAAS nog andere manieren van ondersteuning?

Solventa levert naast BAAS diensten in de vorm van consultancy, projecten en opleidingen.

Wij hebben geen architecten in dienst, is BAAS dan iets voor ons?

Ja, mits het belang van architectuur onderkend wordt. Als het belang van architectuur (nog) niet onderkend wordt gaan we het samen verkennen in de intake.

Wij hebben een eigen team van architecten, is BAAS dan iets voor ons?

Als organisaties een eigen team van architecten hebben fungeren we vaak als klankbord, sparring partner of als breekijzer in complexe situaties. Ook vullen we met enige regelmaat op tijdelijke basis de rol van Manager Architectuur in of nemen we de verantwoordelijkheid voor een afgebakend domein.

Contact
Is een architect op afroep iets voor jou?

Wil je de architectuur in je organisatie borgen en sturen op samenhang of gewoon meer weten over Business Architecture As a Service (BAAS)? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 8280 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3