Certified General Enterprise Architect (GEA©)

De architectuuraanpak waarbij jouw enterprise centraal staat_

General Enterprise Architecting (GEA) helpt organisaties om integraal en vanuit een bedrijfskundig perspectief de juiste oplossingen te vinden voor complexe enterprisevraagstukken. Je kunt hier meer lezen over deze methode. In deze training behandelen we een aantal aspecten van enterprisearchitectuur: het oplossen van enterprisevraagstukken, het inrichten van de enterprise architectuurfunctie en het meten van de volwassenheid van de enterprisearchitectuurfunctie. Op elk van deze onderdelen leer je GEA te gebruiken. Leer van onze praktijkervaringen en doe zelf ervaring op in een casus. Stel jezelf in staat om de organisatietechnieken uit GEA toe te passen. Ontdek dat er, door het werken volgens de GEA-benadering, betere en meer gedragen oplossingen voor enterprisevraagstukken ontstaan. De training is dé voorbereiding op het examen om gecertificeerd ‘General Enterprise Architect’ te worden. De examinering maakt onderdeel uit van de opleiding.

General Enterprise Architecting (GEA) helpt organisaties om integraal en vanuit een bedrijfskundig perspectief de juiste oplossingen te vinden voor complexe enterprisevraagstukken

Na deze training
  • kun je bedrijfsvraagstukken oplossen door gebruik te maken van de GEA-aanpak
  • kun je een analyse uitvoeren op basis van zingeving en vormgeving
  • definieer je vraagstukken en begeleid je teams naar oplossingsrichtingen
  • begeleid je de ontwikkelingen in je organisatie door te sturen op samenhang
  • leer je door middel van een realisatieplan een roadmap voor de uitvoering van de oplossing te maken
  • weet je welke aspecten belangrijk zijn bij het inrichten van de enterprise- architectuurfunctie
  • kun je de volwassenheid van ‘sturen op samenhang’ meten, analyseren en op basis daarvan verbeteringen initiëren
  • weet je op welke manier je GEA kunt combineren met andere methoden en instrumenten
  • heb je het examen voor Certified General Enterprise Architect (foundation-niveau) afgelegd.
Modules

De training GEA voor enterprise- architectuur bestaat uit de volgende zeven modules:

Module 1: Introductie GEA

De introductie begint met een overzicht van het vakgebied enterprisearchitectuur en de daarbij gebruikte methoden en raamwerken. De positie en karakteristieken van GEA worden toegelicht aan de hand van de ‘waves of architecture’.

Module 2: GEA-framework

‘Sturen op samenhang’ betekent dat samenhang expliciet wordt gemaakt. In deze module gaan we in op hoe dit met het GEA-framework wordt gedaan. Leer de elementen van zingeving en vormgeving kennen en hun samenhang analyseren.

Module 3: GEA-stappenplan

Leer hoe de samenhang van zingeving en vormgeving hét sturend element vormt bij het oplossen van bedrijfsvraagstukken. Leer de stappen toepassen die nodig zijn om tot een integrale oplossing voor een bedrijfsvraagstuk te komen en dit in te bedden in het veranderportfolio.

Module 4: GEA in de praktijk: een instrument voor de architect

GEA kent veel toepassingsmogelijkheden en -vormen. Aan de hand van praktijkervaringen van Solventa leer je de mogelijkheden kennen, zodat je in staat bent om GEA in je eigen context doelgericht in te zetten. Daarbij krijg je inzicht in gebruikte werkvormen, hulpmiddelen en ‘lessons learned’.

Module 5: Het inrichten van de enterprise -architectuurfunctie

In deze module maken we de stap van het oplossen van een enterprisevraagstuk naar het permanent sturen op samenhang. Specifiek kijken we naar de positie van de enterprisearchitect, de governance van de architectuurfunctie en de competenties van de enterprisearchitect.

Module 6: Het meten van sturing op samenhang

Leer hoe je de volwassenheid van sturen op samenhang kunt meten en hoe je dit kunt gebruiken om de enterprise-architectuurfunctie verder te ontwikkelen. We kijken naar de opzet van het assessment en de instrumenten waarmee de meting zichtbaar wordt gemaakt. We oefenen door de test ook zelf uit te voeren.

Module 7: GEA en andere instrumenten

In de praktijk gebruiken organisaties een combinatie van methoden en instrumenten. In deze module gaan we op zoek naar een gecombineerde toepassing van GEA met andere instrumenten. We bekijken daarbij naar combinaties met andere enterprisearchitectuurmethoden en -raamwerken, strategische stuurinstrumenten en de rol van referentiearchitecturen.

test

Download de cursusomschrijving

Course Popup (Download course description)

Bespreek de mogelijkheden
3