Disruptie

Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan

Organisaties bevinden zich middenin een revolutie van netwerken, platformen, mensen en technologie, waarbij de grenzen tussen fysieke, digitale en biologische gebieden vervagen. Hoe ga je hiermee om en welke kansen en bedreigingen bieden al deze ontwikkelingen?Ook jouw organisatie staat voor een grote verandering. Het bestaande bedrijfsmodel staat onder druk of je ziet kansen om een nieuwe markt te betreden.

Solventa helpt je om disruptie handen en voeten te geven. Wij gebruiken opkomende architectuur om just enough, just in time te sturen op samenhang in jouw organisatie.  We schetsen de kaart, de kaders en de richting om je beheerst te begeleiden naar het nieuwe bedrijfsmodel. We begeleiden ook jouw architectuurteam in deze moderne architectuurbenadering.

Neem contact op

Vraagstuk

Gebruik ons platform voor verandering

Onze architecten zijn op de hoogte van actuele organisatorische en technologische ontwikkelingen en duiden deze ontwikkelingen in de context van jouw organisatie. Vanuit onze expertise op het gebied van Enterprisetransformatie en Architectuur dragen we bij aan het georganiseerd realiseren van jouw ambities. Organised disruption noemen we dat. Dat doen we niet alleen, maar samen met de partners in ons ecosysteem. Uit onze praktijkervaring distilleren we hieronder de essentie van disruptie
De klant bepaalt
De focus ligt nu op de klant die het product gebruikt, in plaats van op het verkopen van het product. We bewegen van het vechten met concurrenten naar het ontwikkelen van klantrelaties
Digitale transformatie
Gaat over de constante verbondenheid van mens en machine met de omgeving. Digitale technologie is een middel voor en versneller van de mate van integratie tussen die drie
Van bestaande bedrijfsmodellen…
Vóór de Digitale Transformatie had je maar twee mogelijkheden om een product te gebruiken: je kocht het of je huurde het
…Naar nieuwe bedrijfsmodellen
Nu zijn er vele nieuwe modellen met andere vormen van klantinteractie: surge pricing, freemium, microtransactions, subscription, auction switchboard, pay per use en rechtstreekse levering aan de klant
User experience
De traditionele 4P marketingmix wordt ingeruild voor vier nieuwe termen. De gebruikers verwacht:hyper-convenient, super simple, seamless en personal
Build, measure, learn
Adopteer methodologieën als design thinking, lean, the lean startup en agile
Multimodal
Focus op multimodal IT in plaats van op bimodal IT, want het is te beperkt IT te verdelen in snel en langzaam. Zorg voor de juiste teams op de juiste plaats. Stabiel waar het moet, innovatief waar het kan
Platformgedachte
Wie het platform exploiteert, bouwt een relatie met de klant en wint. Nieuwe bedrijfsmodellen zijn vaak gestoeld op een platform waar vraag en aanbod samengebracht worden
Dennis de Wit
Architect

Disruptieve technieken als blockchain, artificial intelligence en robotics, maken het mogelijk je klanten beter te bedienen en het beste uit je organisatie te halen

Succesverhalen

Voorbeelden van disrupties die we hebben begeleid

Tijdlijn

Hoe de snelheid van veranderen verandert

We leven in een tijd van verandering. Niet alleen wordt steeds frequenter een nieuwe technologie geïntroduceerd, ook de impact van nieuwe technologie en de mate van acceptatie daarvan groeit sneller dan ooit. De telefoon deed er 75 jaar over om 50 miljoen gebruikers te hebben, de tv 13 jaar, internet vier jaar en Pokémon GO slechts 19 dagen. De vierde revolutie daagt je uit opnieuw te kijken naar je organisatie.
Vierde Revolutie 21e eeuw
Digitalisering [Belevenissen]
De klant staat centraal en verwacht een hogere graad van productbeleving en dienstervaring. Fysieke en digitale producten worden met elkaar geïntegreerd, waardoor producten en diensten kunnen meegroeien en verbeteren gedurende het gebruik. Vraag en aanbod vinden elkaar in toenemende mate op digitale platformen. Analyse van gebruikersdata wordt ingezet voor productverbetering. Een typisch voorbeeld hiervan is Booking.com.
Derde Revolutie 20e eeuw
Automatisering [Diensten]
De focus ligt op het gebruiken van elektronica en informatietechnologie voor het automatiseren van productie. Typische voorbeelden zijn internet en het world wide web.
Tweede Revolutie 19e eeuw
Produceren [Producten]
Elektriciteit wordt ingezet voor massaproductie, Taylor en Ford introduceren de lopende band. Typische voorbeelden zijn verlichting en auto’s.
Eerste Revolutie 18e eeuw
Mechanisering [Grondstoffen]
Water en stoom worden ingezet voor mechanisatie. Typische voorbeelden zijn de stoommachine en de stroomtrein.
Aanpak

Vier versnellers voor innovatie

Innovatielab
Richt zelf een fysieke ruimte in waar experimenten kunnen plaatsvinden. Beman het Lab met een aantal medewerkers die het aanjagen van de innovatie als taak hebben.
Disruption center
Het Solventa Disruption Center heeft als doel in korte tijd (een week) en met hoge druk een aantal disrupties te identificeren waarmee een nieuwe richting wordt gegeven aan uw bedrijf. Met een multidisciplinair team van collega’s en partners en aan de hand van een bewezen model, identificeren we kansen die we uitwerken tot een aantal te kiezen disrupties.
Intercompany meetings
Met bedrijven buiten jouw sector kun je vrijblijvend kennis uitwisselen over onderwerpen waarmee je zit of waarover je meer informatie wilt hebben voordat je de volgende stap zet. We organiseren intercompany meetings voor en met onze klanten.
Investeren of aquisitie
Neem een belang in een bedrijf dat de startupfase heeft doorlopen en jouw hulp kan gebruiken in de scale-up fase. Of neem een omzetbedreigende concurrent over. Onder Transformatie lees je hoe we dat doen.
Contact
Wacht niet langer met veranderen_

De architecten van Solventa komen graag met je in gesprek om te bepalen of onze aanpak voor georganiseerde disruptie interessant is voor jou. In een persoonlijk gesprek verkennen we graag de mogelijkheden. Dit kan telefonisch of tijdens een kennismaking. Een afspraak is zo gemaakt via het telefoonnummer 030 602 82 80 of door het aanvraagformulier hiernaast te gebruiken.

Bespreek de mogelijkheden
3