Workshop Transformatie

We helpen transformaties duurzaam vorm te geven door slimme inzet van onze architectuurkennis_

Organisaties hebben steeds meer te maken met ingrijpende transformaties. Grootschalige en soms ook kleinschalige veranderingen zijn nodig om de doelen van de organisatie te bereiken. Of het nu gaat om ‘customer centric’ werken, de introductie van nieuwe producten en diensten, outsourcing van capabilities of het aangaan van een alliantie: de impact op de bedrijfsinrichting is groot. Het is daarom van vitaal belang enterprisetransformaties goed voor te bereiden en te organiseren en beheerst uit te voeren. Architectuur helpt daarbij. Het zorgt voor samenhang, wendbaarheid, een gedragen integrale oplossing en beheersing van de realisatie. Vanuit onze jarenlange ervaring in het begeleiden van organisatieverandering, herkennen wij snel de eigenschappen en patronen van een enterprisetransformatie en zijn we in staat om, samen met de organisatie, te komen tot een oplossing en een actieplan.

Ervaar zelf hoe je een succesvolle enterprisetransformatie aanpakt, in de workshop Enterprisetransformatie

De workshop

In de workshop Enterprisetransformatie staat de transformatie van jouw organisatie centraal. Gezamenlijk onderzoeken we de transformatie en de context waarin deze plaats heeft. We formuleren de transformatie scherp en we verkennen de eigenschappen en patronen ervan. We onderzoeken samen op welke manier we de transformatie duurzaam kunnen vormgeven en hoe architectuur helpt om de transformatie met meer samenhang, integraler en met meer grip uit te voeren. Interactief en in co-creatie.

De aanpak
  1. Status Quo. Het verkennen van de situatie. Wat typeert jouw organisatie, welke blokkades ervaar je en waar liggen de uitdagingen.
  2. Ideevorming. Aan de hand van concrete bevindingen uit de eerste stap en met behulp van Solventa’s enterprisetransformatieportfolio onderzoeken we welke transformaties een versterkend effect hebben op de organisatie.
  3. Selectie & eerste verdieping. We selecteren de meest veelbelovende transformatie en brengen in kaart wat deze transformatie betekent voor de organisatie. De samenhang tussen mens, proces en technologie leidt tot een digitale strategie.
  4. Stappenplan. We sluiten af met tips en trucs om de transformatie succesvol in gang te zetten.
Na deze workshop
  • Samenwerking. heb je een gedegen beeld van de transformatie waarvoor je staat.
  • Samenhang. heb je een vertrekpunt om verdere visie en strategie vorm te geven.
  • Vertrekpunt. heb je een globaal beeld van de acties die je in de komende tijd kunt/moet ondernemen .
De deelnemers

De transformatie van jouw organisatie bepaalt wie er deelnemen in de workshop. Denk hierbij aan business owners, CIO’s, informatiemanagers, innovatiemanagers, enterprise architecten en productontwikkelaars.

De begeleiders

De workshop wordt begeleid door twee ervaren adviseurs met een ruime expertise in het inzetten van architectuurkennis bij succesvolle enterprisetransformaties.

test

Download de cursusomschrijving

Course Popup (Download course description)

Bespreek de mogelijkheden
3