Agile Architectuur / Architectuur /   |   15 januari 2019

Agile Architecting

Avatar foto Ronald Streekstra

Architectuur en Agile kan dat samen? Professioneel vind ik beide benaderingen interessant en heb ik me ook in beide richtingen ontwikkeld, zowel Scrum Master als Togaf certified. Architectuur kijkt vanuit een standaardisatie perspectief naar innovatie terwijl Agile vanuit een innovatie gedachte met minimale architectuur en de daar bijhorende standaarden wil werken. Die spanning tussen innovatie en standaardisatiekrachten vind ik interessant en in deze blog introduceer ik het Impresario model waarmee Agile en Architectuur elkaar kunnen versterken.

Impresario model
Impresario - Agile en Architecture, Innovatie en Standaardisatie
Impresario model uit de training Agile Architecting

In de training Agile Architecting* van de Solventa Academy gebruiken we het ImPreSaRio model. In dit model is op de horizontale as de spanning tussen innovatie en standaardisatie weergegeven. Op de verticale as staat de hoeveelheid werk/geld/resources die een bedrijf aan een idee wil spenderen. Zo ontstaat er een klassieke patatsnijder met de vier gebieden; Idea, POC, Scale en Run. Elk van de vier kwadrant heeft een eigen doel en heeft zijn eigen regels en IT omgeving.

Vier kwadranten in detail
Beschrijving van de vier Impresario kwadranten

In het Idea kwadrant is er nauwelijks IT. Hier werken de disruptors van het bedrijf. Op basis van trends bedenken ze nieuwe ideeën. Disruptors beoordelen ideeën door middel van een funnel en de beste ideeën gaan door naar het POC kwadrant.

In het POC kwadrant is innovatie belangrijker dan standaardisatie. Nieuwe ideeën moet snel naar de markt kunnen zonder belemmerd te worden door de bestaande regels uit de staande organisatie. Hier werken mensen met een start-up gedachte. In de POC’s wordt gewerkt aan de volgende generatie Unique Selling Points (USP’s) voor dit bedrijf. Het is innoveren om in de toekomst in leven te blijven.

In het Scale kwadrant is standaardisatie belangrijker dan innovatie. Om een succesvolle POC uit het POC kwadrant voor het gehele bedrijf/alle klanten beschikbaar te maken moet deze gaan voldoen aan de standaarden en richtlijnen van de organisatie. Denk hier bijvoorbeeld aan compliance, audit, security, schaalbaarheid en het gebruik maken van standaard voorzieningen in het bedrijf. Hier werken mensen met een scale-up gedachte. Applicaties in de dit kwadrant leveren diensten die beschouwd worden als de USP van dit bedrijf. Op applicaties kan nog steeds geïnnoveerd worden, maar standaardisatie is belangrijker.

In het Run kwadrant zijn kosten de belangrijkste driver. Je vindt hier sterk gestandaardiseerde applicaties waarmee het bedrijf draaiende gehouden wordt.  Applicaties die inwisselbaar zijn door applicaties van een andere leverancier of applicaties te ondersteuning van vroeger cashcows en dogs (BCG). Denk hierbij aan een financieel pakket of een HRM oplossing. Hier werken mensen met een continuïteitsgedachte. Stabiele omgevingen zonder veel verandering.

Voorzie Voorzieningen

Applicaties kunnen bewegen van kwadrant naar kwadrant, over het algemeen in de richting van de pijl in de eerste figuur. Applicaties kunnen ook verbindingen maken naar applicaties in andere kwadranten. En hier kan architectuur ondersteunend werken aan agile. Dit treedt vooral op in de overgang van POC naar Scale.  Indien POC projecten onder architectuur uitgevoerd worden, bestaat de kans dat ze doodgeknuffeld worden door de goede intenties van architecten, door projecten te (over)voeden met standaarden en richtlijnen. Dit maakt de POC log waardoor een concurrent met een zelfde idee eerder op de markt is en marktaandeel verloren gaat.

Aan de architect de uitdaging om de rol om te draaien. In plaats van belemmerende standaarden op te stellen moet de architect vanuit het Scale kwadrant en met het oog op de innovatie kolom, voorzien welke IT er nodig is om de POC’s sneller te kunnen uitvoeren. In plaats van op te schrijven dat alle IT moet voldoen aan de Single Sign On implementatie, kan je ook userid/password voorziening aanbieden aan de POC omgeving. Dit is misschien goed genoeg voor de periode van de POC. Door de voorzieningen slim te voorzien kan voorgeselecteerd worden op bedrijfstandaarden in het Scale kwadrant. Nu snijdt het mes aan twee kanten. Nu kan een POC sneller worden uitgevoerd en landt een POC eenvoudiger in het Scale kwadrant.

*Mocht je meer willen leren over agile, architectuur en de combinatie van die twee, op 10 en 11 april 2019 wordt de opleiding Agile Architecting weer gegeven.

Bespreek de mogelijkheden
3