Workshop Disruptie

Georganiseerd realiseren van nieuwe ambities_

Er is een revolutie van netwerken, platformen, mensen en technologie gaande, waarbij de grenzen tussen de fysieke, digitale en biologische wereld vervagen. Hoe ga je hier als organisatie mee om en welke kansen en bedreigingen bieden deze ontwikkelingen?

Ook jouw organisatie staat mogelijk voor een grote verandering. Het bestaande bedrijfsmodel staat onder druk of je ziet kansen om een nieuwe markt te betreden. Solventa helpt om handen en voeten te geven aan de disruptie die jouw bedrijf nodig heeft. Wij zijn in staat de impact op de organisatie en architectuur in kaart te brengen. We schetsen niet alleen die kaart, maar ook de kaders en de richting die nodig is voor een beheerste begeleiding naar het nieuwe bedrijfsmodel.

Ervaar zelf op welke manier je een succesvolle disruptie aanpakt, in de workshop Georganiseerde Disruptie

De workshop

In de workshop Georganiseerde Disruptie staan de disrupties in jouw organisatie centraal. Dit betekent dat we met een brede blik kijken naar organisatie, klant, markt en product. Gezamenlijk onderzoeken we welke nieuwe bedrijfsmodellen voor jouw organisatie mogelijk zijn. Zijn er kansen in een nieuwe markt of introduceren we een nieuw digitaal product? We brengen de kansen van nieuwe technologieën in kaart. We onderzoeken samen op welke manier we de disruptie kunnen verdiepen, interactief en in co-creatie.

De aanpak
  • Status quo. Het verkennen van de situatie. Wat typeert jouw organisatie, welke blokkades ervaar je en waar liggen de kansen en uitdagingen. Welke concurrenten bedreigen je in welke markt en met welke producten?
  • Ideevorming. Aan de hand van stap 1 identificeren inside-out-disrupties als reactie op de markt. Aan de hand van actuele organisatorische en technologische ontwikkelingen identificeren we outside-in-kansen voor disrupties.
  • Selectie & eerste verdieping. We selecteren de meest veelbelovende disruptie en brengen in kaart wat deze disruptie betekent voor de klant en de organisatie. De samenhang tussen mens, proces en technologie, leidt tot een digitale strategie.
  • Stappenplan. We sluiten af met tips en trucks om de disruptie succesvol in gang te zetten. Indien nodig leggen we de verbinding met relevante partners in ons ecosysteem.
Na deze workshop
  • Samenwerking. heb je een gedragen beeld van de disruptie waarvoor je staat.
  • Samenhang. heb je een vertrekpunt om verdere visie en strategie vorm te geven.
  • Vertrekpunt. heb je een globaal beeld van de acties die je in de komende tijd kunt/moet ondernemen.
De deelnemers

De disruptie van jouw organisatie bepaalt wie er deelnemen aan de workshop. Denk hierbij aan business owners, CIO’s, informatiemanagers, innovatiemanagers, enterprisearchitecten en productontwikkelaars..

De begeleiders

De workshop wordt begeleid door twee ervaren adviseurs met een ruime expertise in het inzetten van architectuurkennis bij succesvolle disrupties.

test

Download de cursusomschrijving

Course Popup (Download course description)

Bespreek de mogelijkheden
3