Agile architecture

Wendbaar transformeren en innoveren_

Architectuur en agile zijn niet meer weg te denken. De combinatie van beide methoden is echter regelmatig punt van discussie. Architectuurpuristen stellen dat er eerst een doordachte en geaccordeerde strategie moet liggen voordat er een start kan worden gemaakt met de transformatie. Agile-puristen stellen juist dat een transformatie zich gaandeweg ontwikkelt, zonder dat het einddoel (helemaal) helder hoeft te zijn. De waarheid ligt ergens in het midden. Architecten die zich vastklampen aan de hen bekende methoden en technieken, missen de aansluiting met de business. Teams die zich blindstaren op hun agile benaderingswijze, lopen exact hetzelfde risico. Het is duidelijk dat de combinatie agile en architectuur vraagt om een andere aanpak, waarin een goede balans wordt gevonden tussen de langetermijnstrategie en de kortetermijnresultaten.

Wat is de rol van architectuur in agile omgevingen? Werk je als architect nu in, samen of misschien wel tegen het agile team? In deze track staan we stil bij de rol van de architect binnen agile methoden als Scrum en voorlopers daarvan, zoals Lean. Leer hoe agile methoden en architectuur elkaar kunnen versterken door ze op tactisch en strategisch niveau te verankeren in de organisatie. Begrijp waarom nieuwere agile methoden als SaFe, Large Scale Scrum en Spotify juist architectuur en governance toevoegen aan hun methoden.

Leer hoe agile methoden en architectuur elkaar kunnen versterken door ze op tactisch en strategisch niveau te verankeren in de organisatie

Na deze track
  • heb je een dieper begrip van agile principes en uitgangspunten (waarom werkt Scrum?).
  • heb je kennis van recente agile methoden als SaFe, LSS en Spotify.
  • snap je het spanningsveld tussen architectuur en agile beter.
  • heb je kennis van meerdere bedrijfsstrategieën voor wendbare organisaties.
  • gebruik je architectuur om bottom-up agile en top-down wendbaar met elkaar te verbinden.
Modules

De track Agile Architecture bestaat uit de volgende vier modules:

Module 1: Agile werken

We benaderen DSDM, RUP, Scrum, lean en agile vanuit een architectuurperspectief; welke principes liggen aan agile werken ten grondslag? Wat kunnen we hiermee winnen als architect en wat leveren we in?

Module 2: Scaling agile (bottom-up)

Over Large-Scale Scrum, Spotify en SAFe. Wat heb je nodig om agile op te schalen? Hoe richt je een organisatie in voor grootschalige agile projecten? Wat is de rol van de architect in geschaalde agile ontwikkelingen?

Module 3: Wendbare organisatie (top-down)

Hetzelfde vraagstuk als in module 2, maar nu vanaf de andere kant bekeken. Hoe bouwen CEO’s aan wendbare organisaties? Hoe kan architectuur ondersteunen bij het bouwen van wendbare organisaties? Speel met de balans tussen standaardisatie en innovatie. Leer hoe je een digital platform bouwt waarop bedrijven wendbaar worden en blijven.

Module 4: Agile alignment

Hier komt het allemaal bij elkaar. Leer hoe architectuur top-down wendbare organisatie combineert met bottom-up agile initiatieven.

test

Download de cursusomschrijving

Course Popup (Download course description)

Bespreek de mogelijkheden
3