Agile Architectuur /   |   30 juni 2018

Architectuur bij een Program Increment

Solventa Architect David Kamp David Kamp

Via deze blog wil ik graag mijn architectuur ervaringen met je delen die ik bij een Program Increment (PI) planning sessie heb meegemaakt. De belangrijkste conclusie is dat het een heel efficiënte en effectieve manier is om met de belangrijkste stakeholders informatie uit te wisselen en een gedragen planning te krijgen waarop de komende maanden gefocust gaat worden.

In het Scaled Agile Framework (SAFe) is de Program Increment (PI) planning het moment waarop een Agile Release Train meerdere teams gezamenlijk aan een planning voor de volgende program increment werkt.

Deze week heb ik bij één van mijn klanten een Program Increment planning sessie meegemaakt. Het duurde in totaal 2 dagen en het resultaat was een gedragen planning voor de komende 3 maanden met daarbij de doelstellingen en risico’s die iedere team onderkend had. Als architect heb je de keuze om in één team mee te doen of als gedeelde resource tussen de teams te participeren. Ik deed het laatste en dat was de meest ideale situatie, aangezien mijn input gevraagd wordt en ik de samenhang tussen de teams bewaak.

De rol van de architect

Nadat de business context van de organisatie door de directeur werd verteld, werd de productvisie door product management gegeven. Vervolgens gaf de architect de architectuur visie voor de komende tijd en waar de verschillende teams rekening mee moeten houden in de PI planning sessie. Wanneer de teams de features aan het inplannen zijn voor de komende 3 maanden, help ik mee door de impact aan te geven. Hierbij kijk ik naar de gevolgen die de feature heeft op de processen, applicaties, informatie, infrastructuur, beveiliging en beheer. Ook help ik mee om de prioriteiten van de features te bepalen en de samenhang bewaken tussen de features.  Verder maak ik duidelijk waar de afhankelijkheden van de feature zitten bij de verschillende teams.

Voordelen voor een architect bij een Program Increment

De belangrijkste voordelen als architect bij een Program Increment planning sessie zijn als volgt.

  • Besluiten worden ter plekke gemaakt. Het management is erbij en ze schakelen direct met alle stakeholders, inclusief architectuur om tot een besluit te komen.
  • De stakeholders van de business, ontwikkeling en beheer zijn face2face bij elkaar. Dit helpt de betrokkenheid en gezamenlijkheid om iedereen een bepaalde kant op te krijgen.
  • Meedoen bij de teams waar architectuur een rol speelt. Het is van belang dat zodra er architectuur vragen zijn of wanneer de impact bepaald moet worden, dat ik dat meteen kan vertellen.
  • Samenhang tussen de verschillende teams kunnen bewaken en de afhankelijkheden zichtbaar kunnen maken. Hierdoor is de planning uitkomst na de PI sessie realistisch en de afhankelijkheden tussen de teams zijn duidelijk.
  • Transparantie hoe de besluiten genomen worden. Aangezien ik zie waar het management naar kijkt bij het nemen van een besluit, kan ik volgende keer nog gerichter invloed uitoefenen.

Met de bovenste voordelen kun je als architect bij een Program Increment planning sessie gerichter en beter anticiperen. Je kunt je invloed uitoefenen bij de verschillende stakeholders en komen tot een realistische planning.

Bespreek de mogelijkheden
3