Wendbaarheid geeft flexibiliteit

Pivoton is een bedrijf dat IT-oplossingen ontwikkelt en aanbiedt aan organisaties in de flexmarkt. Het heeft een agile software voortbrengingsproces gebaseerd op de scrum-methodiek.

Pivoton had de wens om haar eigen software voortbrengingsproces te evalueren en hiermee inzicht te krijgen in het verbeterpotentieel om de productiviteit, efficiency en time-to-market te verbeteren. Met de aanscherping van de reeds toegepaste wendbare scrum-methodiek zorgt Pivoton voor een flexibeler proces om aan de klantspecifieke wensen te voldoen.

Solventa heeft een analyse uitgevoerd van het voortbrengingsproces door middel van:

  • interviews met de verschillende betrokkenen: product owner, scrum master, requirements engineers, afdelingsmanagers, business analist, ontwikkelaars, testers
  • bijwonen van de verschillende scrum ceremonies Product-Owner overleg, Daily Stand-up, Review, Sprint planning, Retrospective, Backlog refinement

Na de analyse is een uitgebreid advies opgesteld met verbeterpunten voor de korte-, middellange- en lange termijn die voor het overgrote deel zijn opgevolgd en waardoor de directie meer controle kreeg op dit proces. Het totale project had een doorlooptijd van 4 weken.

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3