Agile architectuur voor onderwijs en onderzoeken

 

Hogeschool Utrecht (HU) heeft zich tot doel gesteld haar ICT-dienstverlening te moderniseren. Een belangrijke doelstelling is om medewerkers, studenten en externe samenwerkingspartijen eenvoudig, flexibel en veilig toegang te verlenen tot de beschikbare digitale informatiebronnen.

Solventa wordt gevraagd een doelarchitectuur uit te werken voor een Agile Infrastructuur, waarin basiscomponenten voor de informatievoorziening beschikbaar moeten komen voor organisatie-brede toepassing. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat verschillende domeinen, zoals onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering, ook verschillende dynamieken kennen. Het onderkennen dat er verschillende modi naast elkaar bestaan waarlangs een toepassing zich kan ontwikkelen – van experiment tot ‘run the business’ – ligt in de basis van de door ons ontworpen architectuur. Hierbij maken we gebruik van het Solventa Impresario model, waarin agile principes en architectuur elkaar versterken door innovatie en standaardisatie in samenhang te brengen en te kunnen gebruiken bij nieuwe initiatieven.
Ook verwerken we marktontwikkelingen, best practices uit het onderwijsdomein en herbruikbare oplossingen van SURF in de doelarchitectuur.

De doelarchitectuur mappen we op de door ons in kaart gebrachte huidige architectuur en via een gap-analyse brengen missende onderdelen in kaart. Voor het realiseren van de missende onderdelen beschrijven we de uit te voeren activiteiten en stellen we een eerste roadmap op.

Hiermee hebben we ervoor gezorgd dat de oplossingsrichting in samenhang met de organisatiedoelstellingen en het informatiebeleid is ontworpen en dat de uit te voeren acties ook aantoonbaar daaraan bijdragen.

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3