Bespreek de mogelijkheden
3
Start Martine bij Solventa - Solventa

Per 1 februari komt Martine van Genderen het team van Solventa verder versterken. Martine gaat aan de slag op onze back-office en gaat zich bezighouden met de contractafhandeling en financiële administratie. We heten Martine van harte welkom en kijken uit naar de samenwerking.