Vormgeven multilaterale samenwerking gemeente Amsterdam en BSR

Begin 2018 lanceerde het Amsterdams Belastingen Centrum (ABC) nieuwe processen en een nieuwe op SaaS gebaseerde oplossing voor de heffing en inning van gemeentelijke belastingen. In de jaren daarvoor werkte de gemeente in dit domein nog met maatwerk dat al tientallen jaren oud was. Die situatie werd onbeheersbaar en onbetaalbaar en daarmee risicovol. Bovendien zag de gemeente kansen om over te stappen naar standaardprocessen die naadloos aansloten bij de functionaliteiten die werden geboden door de leverancier van de nieuwe SaaS-oplossing.

De in 2018 gelanceerde processen en bijbehorende IT-ondersteuning werden goed ontvangen binnen het ABC. Dat leidde tot de vraag of deze oplossing in brede zin, dus de processen en de automatisering, ook goed zou kunnen werken bij andere gemeenten en samenwerkingsverbanden. De heffing en inning van lokale belastingen is immers in principe overal gelijk. Generieke processen voor belastingheffing en -inning kunnen worden ondersteund door generieke applicaties die in het algemeen tegen lagere kosten kunnen worden aangeschaft en geëxploiteerd.

Solventa onderzocht of, en zo ja hoe, de strategie achter de processen en automatisering van het ABC breder kon worden ingezet in Nederland. Belangrijk aandachtspunt daarbij was dat verschillende organisaties verschillende voorkeuren voor leveranciers van IT-oplossingen hebben. Een gezonde markt is ook gebaat bij concurrerende aanbieders. De aanpak werd hierop dus afgestemd.

Groot denken, klein beginnen blijkt ook bij deze transformatie essentieel

Solventa ontwikkelde samen met een aantal partijen in dit domein (het ABC, Belastingsamenwerking Rivierenland, Landelijke Vereniging Lokale Belastingen en Centric) een visie op de landelijke toekomstige ontwikkelingen. Tegelijkertijd begeleidde Solventa een eerste uitwerking en implementatie van deze visie, samen met het ABC, Belastingsamenwerking Rivierenland en Centric. Inmiddels hebben diverse organisaties aangegeven ook aan te willen haken bij dit initiatief. Stap voor stap kan zo de landelijke visie worden gerealiseerd. Groot denken, klein beginnen blijkt ook bij deze transformatie essentieel.

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3