Strategische en Tactische Enterprise Planning (STEP)

Vanuit de bedrijfsdoelen actief veranderprogramma’s sturen_

Heb je een visie op de transformatie of disruptie van je organisatie en wil je die realiseren? Leer hoe je een roadmap of informatieplan maakt, dat direct en zichtbaar verbonden is aan deze visie en aan de bedrijfsdoelen. STEP staat voor Strategische en Tactische Enterprise Planning en is een aanpak die continue sturing van veranderprogramma’s en projectportfolio’s vanuit de bedrijfsdoelen mogelijk maakt. En ook als die doelen veranderen, kun je met inzet van STEP in verrassend korte tijd de impact van die verandering bepalen en alternatieven opstellen voor het vervolg.

Na deze training
  • hanteer je de methode STEP voor het sturen van veranderprogramma’s.
  • maak je zichtbaar dat gestuurd wordt op het realiseren van de bedrijfsdoelen.
  • kun je in korte tijd de impact van wijziging in doelen of strategie op veranderprogramma’s bepalen, evenals veranderingen in de oplossingsrichting of technische mogelijkheden.
  • schrijf je een strategisch plan, gericht op het management.
  • beheer je een tactische planning en ondersteun je actief het portfoliomanagement proces.
  • ken je de relatie met General Enterprise Architecting (GEA) voor het in kaart brengen van de bedrijfsdoelen en het verkrijgen van de oplossingsrichting voor bedrijfsvraagstukken.
Maak één roadmap die in de organisatie van top tot team begrepen wordt. Leer hoe je een roadmap binnen een dag kunt herzien als doelen veranderen. Ontdek dat de kracht van STEP in de eenvoud zit.
Modules

De training Informatieplanning met STEP bestaat uit de volgende zes modules:

Module 1: Overzicht informatieplanning

Informatieplanning is een breed begrip. In veel organisaties staat informatieplanning heel dicht bij portfoliomanagement. Is dat terecht of onterecht? We verbinden de begrippen en hun processen aan elkaar en ontdekken waarop gestuurd moet worden. Natuurlijk positioneren we hierin ook STEP nadrukkelijk.

Module 2: De start van STEP: beleid en doelstellingen

Elke organisatie heeft bedrijfsdoelen, maar als we er een lijstje van willen maken is dat vaak nog best lastig. Dat komt soms doordat er onduidelijkheid of onzekerheid is over het eigen bedrijfsvoeringsmodel. Leer de bedrijfsdoelen formuleren en ontdek ook de betekenis van ‘de smiley van de bedrijfsdoelen’ voor het sturen binnen organisaties.

Module 3: STEP: Strategisch enterpriseplan

Leer een strategisch enterpriseplan op te stellen. En nog belangrijker: lever je senior management met dat plan het instrument om verandertrajecten in gang te zetten en te sturen. Door het STEP-framework te gebruiken, heb je altijd inzicht in doelen en context en kun je adequaat reageren op veranderingen daarin.

Andere thema’s die in deze module aan de orde komen: doelstellingen en voorzieningen, ambitieniveau en just in time, just enough.

Module 4: STEP: Tactisch enterpriseplan

Stel een tactisch enterpriseplan op, dat grip geeft op de uitvoering van projecten. Communiceer over de uitvoering in termen van tijd en geld en bepaal binnen een dag wat de alternatieven zijn. Verbind het tactisch plan met je eigen organisatie door de terminologie aan te passen en genereer vervolgens projectstartdocumenten.
Deze module gaat verder over projectfasering en rollen, capaciteit en beschikbaarheid, tijd en geld en projectinitiatie.

Module 5: Van informatieplan tot portfoliomanagement

In deze module leer je de inhoud te verpakken. Breng de kennis uit STEP samen in een informatieplan, een roadmap of een veranderplan. Leg de relatie met portfoliomanagement en leer hoe continu sturen in de praktijk kan werken.

Module 6: De kracht van STEP: (bij)sturen van programma’s

Verandering is de enige constante. Dat geldt natuurlijk ook binnen veranderprogramma’s. STEP helpt je los te komen van het sturen op projectdoelen en in plaats daarvan transparant te sturen op de bedrijfsdoelen. Door deze sturing zichtbaar te maken, vergroot je binnen de organisatie het commitment aan het veranderprogramma en de bedrijfsdoelen in het bijzonder.

test

Download de cursusomschrijving

Course Popup (Download course description)

Bespreek de mogelijkheden
3