Architectuur als fundament voor succesvol sturen op samenhang

 

Aon Nederland, onderdeel van multinational Aon PLC, is toonaangevend adviseur in risicomanagement, employee benefits en verzekeringen. Aon geeft persoonlijk advies en bemiddelt op het gebied van onder andere schade-, zorg-, inkomens- en levensverzekeringen, pensioenen, hypotheken en financiële planning.

De afdeling Business Architectuur geeft, vanuit een holistische en coherente blik op de organisatie, richting aan strategische veranderingen om de missie, visie en doelen van Aon Nederland te bereiken. Daarmee wordt bijgedragen aan beheerste verandering, kostenreductie, complexiteitsreductie en synergie tussen business units. Om dit te bereiken is er behoefte aan een richtinggevend kader; een stelsel van architectuurprincipes en een procesarchitectuur.

Solventa gaat samen met de architecten van Aon aan de slag om in deze behoefte te voorzien. Daarbij zorgen we tevens voor de borging van het architectuurproces zelf, zodat het resultaat geen momentopname wordt maar een structureel karakter krijgt. Hiervoor stellen we een model op waarin we de rollen, processen en producten van de architectuurfunctie benoemen, en gaan we nader in op de governance processen om de architectuurfunctie continu te verbeteren.

Als één van de belangrijkste architectuurproducten stellen we met het architectuurteam van Aon een set ‘guiding’ en ‘associate’ principes op. Deze principes zijn verbonden met de missie, visie, kernwaarden en doelen van de organisatie. Dit resulteert in een lijst van gedegen uitgewerkte en onderbouwde principes en hun implicaties voor de bedrijfsvoering en informatievoorziening. Ook wordt hierbij de onderlinge relatie tussen principes vastgelegd, om inzicht te verschaffen in de wijze waarop ze elkaar beïnvloeden en versterken. We zorgen voor een communicabele uitwerkingsvorm dat ter besluitvorming in de board wordt behandeld.

Om het richtinggevend kader verder vorm te geven stellen we samen met architecten van Aon ook de opzet en een eerste invulling van de procesarchitectuur op. Bij de procesinrichting hanteren we de uitgewerkte principes en de referentiearchitectuur ‘Panorama 360’ als kaders en leggen deze relatie hiermee vast voor de traceerbaarheid van gemaakte keuzes.

Alle resultaten worden conform de afgesproken conventies vastgelegd in de architectuurrepository van Aon. Door de intensieve samenwerking met het architectuurteam van Aon is er veel draagvlak voor het opgeleverde resultaat. Het nieuwe richtinggevende kader wordt ook op C-level omarmd. Dat geeft een stevig fundament voor het (blijvend) sturen op samenhang bij Aon!

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3