Architectuur /   |   12 oktober 2018

BCM in de enterprise architectuur

Avatar foto Paul Mulder

In hoeverre houdt de enterprisearchitect zich bezig met Business Continuity Management? In de onlangs door mij gevolgde BCM-opleiding hadden wij hierover interessante discussies.

Als enterprisearchitect geef ik richting aan de ontwikkeling van organisaties. Wat moet er gebeuren op het gebied van producten/diensten, organisatie, processen en IT-voorzieningen om de doelen van de organisatie te verwezenlijken? Hoe zorgt de organisatie dat de koers in lijn is met haar missie, visie en kernwaarden? Aandacht voor de continuïteit van de organisatie is daarbij ook van belang. Hoe veerkrachtig is de organisatie als het even (ontzettend) tegenzit?

BCM gaat over het omgaan met calamiteiten en daardoor ontstane crisissituaties. Het betreft preventiemaatregelen, de eerste reactie op een plotselinge verstoring en het beperken van de gevolgschade. Voorbeelden zijn brand, stroomuitval, systeemuitval door cybercrime en aan het licht komen van een datalek of productiefouten. Van dat laatste is het Stint-verbod een recent voorbeeld. Het functioneren van de organisatie raakt ernstig verstoord en de continuïteit komt in gevaar. Hoe reageren de klanten hierop?

Ook minder plotselinge gebeurtenissen brengen de continuïteit van een organisatie in gevaar. Een paar voorbeelden. Niet anticiperen op een vergrijzend personeelsbestand leidt tot wegvallende essentiële kennis en ervaring. Teveel focus op het binnenhalen van nieuwe klanten geeft kans op massaal weglopen van bestaande klanten. Niet reageren op disruptieve marktontwikkelingen leidt tot dramatisch inzakkende omzet. Opportunistisch beleid, waarbij principes en ethiek op de achtergrond verdwijnen,  loopt uit op schandalen zoals in de autobranche en de bankensector, met alle gevolgen van dien.

De BCM-officer en security officer richten zich meestal niet op bovengenoemde risico’s. Het gaat over business continuity, maar dan in bredere zin. Een risk manager zal hier wel oog voor hebben, maar hij heeft vaak moeite om ‘awareness’ te kweken bij het management. Bestuurders bagatelliseren nogal eens dergelijke risico’s. Ze zijn zich bovendien niet altijd bewust van het feit dat ze persoonlijk vervolgd kunnen worden voor mismanagement. Dit laatste gebeurt echter steeds vaker.

Als enterprisearchitect kan ik helpen. Bij het actueel houden van de architectuur analyseer ik ontwikkelingen en risico’s. Ik doe voorstellen voor doelen op de strategiekaart en vertaal deze in acties en roadmap-items.

Zo maak ik BCM, ook in brede zin, onderdeel van de Enterprise Architectuur.

Bespreek de mogelijkheden
3