Strategische Roadmap verankert visie in ICT plannen

 

MCB is in Nederland een van de grootste toeleveranciers van metaal voor de metaalverwerkende industrie. MCB draagt bij aan het versterken van de duurzame concurrentiekracht van de maakindustrie en is de ketenpartner in metaal die toegevoegde waarde creëert door onderscheidende oplossingen aan te bieden. Vanuit het hoofdkantoor in Valkenswaard begeleidt de MCB Group haar werkmaatschappijen in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland.

In een Strategische Roadmap zijn de ambities van MCB vertaald naar omvangrijke innovatie- en optimalisatieplannen. Een inventarisatie van de vraag naar ICT capaciteit maakte duidelijk dat dit niet binnen de mogelijkheden paste. Om de ambities in de Strategische Roadmap toch waar te maken wilde MCB een plan waarin de business behoeften en ICT mogelijkheden uitgebalanceerd en afgestemd zijn.

Solventa heeft vele klanten geholpen bij het opstellen en vormgeven van grootscheepse transformaties. De vraag van MCB om te helpen met het opstellen van een complex en omvangrijk veranderprogramma past dan ook prima bij Solventa’s kennis en ervaring. In dit geval heeft Solventa gekozen voor een aanpak waarbij vooral de verbinding tussen de Business en ICT voorop stond.

Hiervoor heeft Solventa interactieve en interdisciplinaire transformatie-workshops gefaciliteerd waarin zowel de Business als ICT breed en omvangrijk vertegenwoordigd waren. Hierin zijn zowel de Business als ICT ambities en plannen met elkaar gedeeld, bediscussieerd, geïntegreerd en afgestemd.

De workshops zijn vormgegeven langs het gedachtengoed van het Solventa Denkraam voor Architectuur en Transformaties. Hiermee zijn de wederzijdse afhankelijkheid en beïnvloeding van Business en Informatievoorziening geconcretiseerd. Daarbij kwamen eerder onopgemerkte tegenstrijdigheden in de veranderinitiatieven aan het licht. Deze inzichten hebben er toe geleidt dat MCB afgewogen keuzes heeft kunnen maken voor de veranderingen in de komende jaren.

Om het plan concreet te maken zijn de uitkomsten van de workshops verwerkt in Solventa’s STEP methodiek voor Strategische en Tactische Enterprise Planning. STEP gaat er vanuit dat organisaties, bedrijfsprocessen en ICT systemen continu veranderen en dat deze veranderingen continu integraal verbonden moeten blijven.

MCB heeft nu een gedragen Business én ICT plan waarmee zij haar Strategisch Roadmap kan uitvoeren en hierin integraal kan bijsturen waar nodig

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3