Architectuur / Overheid /   |   27 november 2020

Klanten zijn al digitaal

Avatar foto Rolf van Deursen
Klanten zijn al digitaal

Een gemeente die midden in de samenleving staat, moet wendbaar en verbonden zijn. Burgers, bedrijven en ketenpartners verwachten daarbij van gemeenten steeds meer mogelijkheden om zaken digitaal te kunnen regelen. Hiervoor is een hoge mate van digitalisering noodzakelijk. Dat klinkt makkelijker dan het is, want hoe richt je het informatiebeleid van de gemeente in om de digitale ambities waar te maken in een informatiesamenleving die steeds complexer wordt?

Nu de gemeentelijke dienstverlening nog

De gemeente in de toekomst is digitaal en is midden in de samenleving. Nederland behoort tot de top van de wereld als het gaat om de digitale infrastructuur. De beschikbaarheid van breedband internet binnen Nederlandse huishoudens is in 2019 met maar liefst 98% het hoogste binnen heel Europa (bron: Eurostat). Een mooie basis om de ambities die vanuit de overheid in de diverse digitaliseringsagenda’s zijn vastgelegd op te kunnen bouwen. We investeren in de ontwikkeling van innovatieve dienstverlening en worden steeds meer datagedreven. Voor de mensen die nog moeite hebben met alle digitale voorzieningen worden drempels weggenomen via de actielijnen die in het kader van digitale inclusie zijn opgesteld.

Digitalisering biedt kansen om dienstverlening persoonlijker en efficiënter te maken. Bij de ontwikkeling van dienstverlening moet de klant centraal komen te staan. Het aanbod van de gemeente verschuift van een aanbod- naar een vraaggedreven portfolio.

Een goed datafundament is noodzakelijk

Zonder een goed ingericht datafundament is het onmogelijk om de stap naar een digitale gemeente te maken. De lokale ambities die in het collegeprogramma en het gemeentelijke beleid zijn uitgewerkt, moeten vertaald worden naar een heldere datastrategie waarin de relevante perspectieven nader worden ingevuld. Denk hierbij aan thema’s zoals datagedreven sturing, digitale inclusie, digitale samenwerking, privacy, ethiek,
informatiebeveiliging en sourcing.
Deze datastrategie wordt vervolgens geïmplementeerd door het inrichten van een professionele data management functie en data architectuur. Door deze drie-eenheid continu in samenhang te blijven ontwikkelen wordt een stevig datafundament neergezet om een digitale en verbonden gemeente op te kunnen bouwen. Speciaal hiervoor hebben we het Solventa Data Value Framework ontwikkeld. Op deze wijze creëren we maatschappelijke toegevoegde waarde in lijn met de ingezette koers van het bestuur en de Digitale Agenda Gemeenten 2024.

Digitale dienstverlening = persoonlijke dienstverlening

Een veelgebruikt architectuurprincipe is “Digitaal waar mogelijk, persoonlijk waar nodig”. Maar… ook digitale kanalen bieden uitstekende mogelijkheden voor persoonlijke interactie, dat heeft de Corona-crisis ons wel geleerd. Daar is dus in de gemeentelijke dienstverlening zeker nog winst te halen!

Cruciaal is wel dat de digitale kanalen goed worden ingericht: omnichannel en ontworpen vanuit de klant. Met de juiste data, op het juiste moment op de juiste plek beschikbaar. De druk op het beschikbaar krijgen van API’s als onderdeel van de data architectuur zal de komende jaren nog enorm gaan toenemen om hier goed in te kunnen voorzien. Vanuit Common Ground en de concretisering hiervan in bijvoorbeeld het GEMMA Gegevenslandschap en het programma Haal Centraal worden hier al mooie stappen gezet. Kortom: de weg naar een digitale toekomst is ingezet en de gemeente in de toekomst is digitaal!

Meer weten over hoe het Solventa Data Value Framework jouw organisatie kan helpen bij de digitale transformatie? Kijk op waardecreatie-met-data of neem contact op via info@solventa.nl of 030–602 82 80.

Deze blog behoort tot een reeks die in het kader van de tien architectuurprincipes van “De gemeente in de toekomst” zijn geschreven. Het document met de tien architectuurprincipes kunt u downloaden op onze kennisbank onder publicaties.

Bespreek de mogelijkheden
3