Wat

Van data naar waarde

Data is in potentie een bedrijfsmiddel met economische waarde. Ons Data Value Framework (DVF) is een raamwerk om deze potentie waar te maken. Want data is pas een waardevolle grondstof als je als organisatie in staat bent deze grondstof te delven, te verwerken en toe te passen in de waardeketen. Het DVF is een hulpmiddel om in te zien waar en op welke manier data de waardeketen van een organisatie kan versterken of zelfs veranderen. Samen met jouw organisatie gebruikt Solventa dit raamwerk om snel tot waardecreatie te komen. Maar ook om nieuwe, werkbare concepten in de klantbediening en productontwikkeling te ontdekken, of zelfs vernieuwende bedrijfsmodellen.

Met het DVF geven we vorm aan de datastrategie van jouw organisatie. Deze strategie is in lijn met en ondersteunend aan de bedrijfsstrategie. Want alleen op die manier kan data ook daadwerkelijk bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen. Een datastrategie maakt inzichtelijk waar voor een organisatie de waarde van data ligt. Deze datastrategie levert vervolgens de handvatten voor verdere inrichting van datamanagement en data-architectuur: processen, organisatie en informatievoorzieningen. De inzet van het DVF is niet instrumenteel, maar ondersteunend aan het hoger gelegen doel: waardecreatie. Deze waardecreatie vindt niet pas plaats na het doorlopen van een langdurig verandertraject; het is juist het speerpunt van de gehele aanpak. Geen big design up-front dus, maar een agile aanpak. Geen informatiemanagement maar innovatiemanagement.

Producten en diensten

Start met het creëren van waarde

Het vooruitzicht is aanlokkelijk: het verbeteren van de klantervaring en het optimaliseren van de processen, door nieuwe inzichten op basis van data. Maar hoe start je nou eigenlijk met deze waardecreatie? Waar liggen voor jóuw bedrijf de mogelijkheden, wat is haalbaar en wat nog niet, en wat betekent het voor jouw organisatie om data als bedrijfsmiddel met economische waarde in te zetten? Solventa biedt een aantal diensten aan die deze vragen beantwoorden en die je helpen om de eerste, en daarna de volgende stappen te zetten. Hiervoor biedt Solventa praktijkgerichte tracks aan, waarmee je concrete resultaten boekt.

Waarderealisatie met datastrategie

De track datastrategie helpt om inzicht te krijgen in de specifieke waarde van data voor jouw organisatie. Deze waarde ligt altijd in de verbetering van de sturing van jouw organisatie: zowel extern, in de bediening van je klanten, als intern, in het optimaliseren van processen en vergroten van de efficiency van je medewerkers. De relevante vraag voor jouw organisatie is dus: op welke manier kan data helpen bij het verbeteren van het sturingshandelen?

Lees verder
Datamanagement is mensenwerk

Wat zijn de benodigde aanpassingen in jouw organisatie en processen om datagestuurd te kunnen werken? Het gaat hierbij niet alleen om kennis en kunde, maar vooral om de cultuur. Hoe zorg je ervoor dat op boardlevel niet langer op basis van fictie, maar op basis van feiten wordt gestuurd?

Lees verder
Datagestuurd werken met data-architectuur

Om als organisatie datagestuurd te kunnen werken, zijn er randvoorwaarden. Voor een deel liggen deze randvoorwaarden in de informatievoorzieningen en het informatielandschap. Gelukkig hoeft het informatielandschap niet volledig op de schop. Het volstaat om op strategische plekken in dit landschap veranderingen aan te brengen.

Lees verder
Diederik van Kuilenburg

Een datagestuurde organisatie is een organisatie die data inzet om te sturen op het behalen van bepaalde doelen. Het gaat om datagedreven sturing

Thought Leader

Sturen is een continu proces

Digitale transformatie is de fase van innovatie allang gepasseerd. Elke organisatie –publiek of privaat– moet continu blijven aansluiten bij de klantverwachtingen die horen bij het digitale tijdperk. Maar hoe kom je erachter wat de behoefte is van de klant? Hoe weet je of het huidige businessmodel nog volstaat, of dat er ruimte of noodzaak is voor andere businessmodellen? Data speelt een vitale rol bij de beantwoording van deze vragen, en kan daarmee een bedrijfsmiddel met economische waarde zijn. Mits je tenminste in staat bent je data hiervoor in te zetten. Want dat is geen vanzelfsprekendheid. Het Solventa Data Value Framework helpt organisaties om hun data daadwerkelijk om te zetten in een middel met economische waarde.

 

Het begint bij het opstellen van een datastrategie. Zo’n strategie verduidelijkt wat de rol is van data bij de realisatie van de bedrijfsdoelen. Ook maakt het inzichtelijk op welke plekken in de waardeketen data een rol kan spelen om te verbeteren of misschien zelfs wel te veranderen. Als eenmaal bekend is wat deze rol is, kan ook onderzocht worden wat de vereiste kwaliteit van de data is. Pas als doel en middel duidelijk zijn, kan de balans tussen die twee worden bewaakt: data governance. Vanuit hier kan verdere invulling gegeven worden aan de processen en informatievoorzieningen die nodig zijn om de datastrategie te operationaliseren. Het Solventa Data Value Framework biedt alle handvatten die nodig zijn om deze inzichten helder te krijgen.

Contact
Hoe belangrijk is data voor jouw organisatie?

Ben je op zoek manieren om je klanten beter te bedienen en je processen te optimaliseren? We verkennen graag samen met jou de mogelijkheid om data om te vormen naar een bedrijfsmiddel met economische waarde. Ook als je al wat meer gevorderd bent op dit gebied en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Of als je als organisatie de ambitie hebt uitgesproken om data management via DMBOK te implementeren maar tegen praktische problemen aanloopt. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.