Architectuur / Overheid /   |   15 december 2020

Gemeenten moeten op dansles

Avatar foto Pieter van Dijk
Inleiding

Solventa heeft de tien architectuurprincipes van “De gemeente in de toekomst” gepresenteerd. In deze blog neem  ik je graag mee in het principe “Gemeenten moeten op dansles”.

Het document met de tien architectuurprincipes kunt u downloaden op onze kennisbank onder publicaties.

Gemeenten moeten op dansles om lenig te worden (en dan blijven)

Dansen gaat een stuk beter als je een lenige geest en een lenig lichaam hebt. Een lenige geest zorgt dat je snel en ontspannen nieuwe ‘ moves’  kunt leren. Een lenig lichaam zorgt dat je soepel met je danspartner op de muziek kunt bewegen.

Veranderingen in de maatschappij en technologie verlopen snel. Gemeenten en andere overheden moeten op deze veranderingen anticiperen en reageren. De coronacrisis is een goed voorbeeld van snelle veranderingen waar de overheid op in moe(s)t spelen:

 • Met 50% kennis werden 100% van de besluiten genomen worden.
 • Fysieke publieksdienstverlening werd in allerijl omgezet naar digitale dienstverlening.
 • Nieuwe regelingen werden snel uit de grond gestampt en digitaal aangeboden.
 • Data en modellen zijn belangrijke input voor beleid en maatregelen.
 • Sensoren en camera’s meten de drukte in de publieke ruimte – deze informatie wordt middels ‘druktemeters’ publiek beschikbaar gemaakt.
 • De corona APP wordt gebruikt om te meten, het besmettingsrisico te bepalen en te waarschuwen.

Het tempo en de verscheidenheid van de veranderingen leiden tot steeds meer onzekerheid in de ‘voorspelling’ van de ‘impact’ van de veranderingen op de gemeente. Deze ontwikkelingen vereisen ‘een lenige geest in een lenig lichaam’ van gemeenten om in te spelen op de veranderingen. Het principe ‘Nieuw denken is nodig’  beschrijft hoe de gemeente een lenige geest kan stimuleren.

Een wendbare organisatie zorgt voor een lenig lichaam:

 • Weten wat er in de omgeving speelt:
  • Real time verwerking van data van sensoren uit ‘ de slimme stad’.
  • Data en informatie gedreven werken (meten, verzamelen en combineren, analyseren, voorspellen en sturen).
 • De gemeente vervult verschillende rollen in nieuwe samenwerkingsvormen met inwoners, ondernemers, leveranciers en partners.
 • Wendbare informatievoorziening met:
  • Modulaire informatiesystemen.
  • Configuratie van systemen met regels in plaats van programmeren (low code).
  • Data uit informatiesystemen ontsluiten door Integratie als dienst.
  • Een schaalbaar, robuust en veilig platform ‘in de cloud’.
  • Toepassing van open standaarden.
 • Een lerende organisatie die continue de opgedane ervaring toepast en zich aanpast.
Conclusie

Veranderingen in de maatschappij en technologie vereisen dat gemeenten lenige organisaties worden en blijven. Lenigheid van geest en lenig van lichaam. Een lenig lichaam vereist kennis van de omgeving, nieuwe samenwerkingsvormen, wendbare informatie voorziening en een lerende organisatie.
Een lenig organisatie leidt tot een digitale, verbonden en wendbare gemeente midden in de samenleving.

 

 

 

Bespreek de mogelijkheden
3