Transformatie /   |   21 november 2023

De kernwaarden van Solventa

Avatar foto Rob Stovers

In deze blogreeks deel ik mijn/onze ervaringen over het (door)ontwikkelen van Solventa aan de hand van onze kernwaarden. Waarom doen we dat? Hoe pakken we dat aan? Waar lopen we tegenaan? 

In de eerste blog heb ik de achtergrond toegelicht van de keuze om onze kernwaarden te gebruiken als basis om onze organisatie en dienstverlening te versterken. In de tweede blog ben ik wat dieper in het begrip ‘kernwaarde’ gedoken, om (nog) beter te snappen hoe deze kunnen helpen in de ontwikkeling van Solventa. Deze keer deel ik de kernwaarden van Solventa, hoe ze tot stand zijn gekomen en op welke manier ze gaan helpen in onze ontwikkeling. 

Onze kernwaarden – verbindend, onafhankelijk, praktisch en thought leading – hebben we al een tijdje. In 2016 zijn ze, ten tijde van de rebranding van Solventa (zie ook blog 1), benoemd maar niet uitgeschreven. Nu we ze willen gebruiken in de verdere ontwikkeling van Solventa én omdat er inmiddels veel nieuwe collega’s zijn bijgekomen, is het van belang om ze ook goed te omschrijven. 

Een goede omschrijving helpt om de waarde die in kernwaarden zit, te benutten. Gekoppeld aan de essenties van kernwaarden uit blog 2, zie ik dat als volgt:

  • Kernwaarden zijn overtuigingen. Opvattingen waar je in gelooft en waar je voor staat (als individu of als organisatie) – > met de omschrijving van een kernwaarde toets je of je, ook als individu, gelooft in en overtuigd bent van wat er in de omschrijving staat
  • Kernwaarden zijn een weerspiegeling van de cultuur van een organisatie -> cultuur is moeilijk te pakken, maar wordt met omschreven kernwaarden al concreter
  • Kernwaarden zijn drijfveren -> ook hier kun je als individu toetsen: zijn dit ook mijn drijfveren? Zijn dit belangrijke aspecten in mijn werk?  
  • Kernwaarden zijn sturend voor de houding en het gedrag van medewerkers, zowel intern als naar de buitenwereld -> de omschrijving is de brug naar houding en gedrag. En dus van groot belang voor het verder ontwikkelen van Solventa in concrete acties.

Vooral het laatste punt is belangrijk voor het gebruiken van kernwaarden in het jaar van ‘bouwen, bouwen, bouwen’. Een mooi voorbeeld van het expliciet doorvertalen van kernwaarden naar gedrag vonden wij bij AliBaba, die bijvoorbeld de kernwaarde ‘Klant eerst’ expliciteert naar gewenst en verwacht gedrag van medewerkers.

Klant eerst:

De belangen van onze gemeenschap van gebruikers en betalende leden moeten onze eerste pri­oriteit zijn. 

  • Respecteer anderen en onderhoud het imago van ALIBABA op elke plaats en elk moment 
  • Glimlach, zelfs bij klachten of misverstanden, en help klanten op een positieve en proactieve manier
  • Wanneer u communiceert met klanten, geef het probleem niet door aan anderen – help de klant ook als deze buiten onze verantwoordelijkheden ligt
  • Bekijk de dingen vanuit het perspectief van de klant, terwijl u zich houdt aan de principes die zowel het bedrijf als de klant tevredenstellen
  • Anticipeer ruim van tevoren op behoeften van klanten. Bereid je voor op een kwestie en los het op voordat het een probleem wordt.

Hoewel we deze manier van formuleren bij Solventa wat al te direct(ief) vinden, is de relatie met gewenste houding en gedrag onmiskenbaar. Uiteindelijk gaat het erom of je kernwaarden zichtbaar en herkenbaar zijn. ‘Dat is typisch een advies van Solventa: praktisch en verbindend’ zouden we bijvoorbeeld graag teruglezen in opdrachtevaluaties.

Maar voor het zover komt, is het eerst van belang dat iedere collega de kernwaarden doorgrondt. Om die reden hebben we gewerkt aan het zo goed mogelijk formuleren van elke kernwaarde. En dat is lastig. Gevoel laat zich moeilijk vatten in woorden, clichés en open deuren liggen op de loer.

In een speciaal voor dit onderwerp georganiseerde kennissessie hebben we met elkaar de eerste contouren geschetst en gezocht naar de juiste bewoording. Tijdens een open space bijeenkomst hebben we vervolgens de conceptformulering nog een keer voorgelegd. En in plaats van ‘een half uurtje kernwaarden’ hebben we alle collega’s de gehele dag de gelegenheid gegeven er nog wat van te vinden en met elkaar beelden en woorden uit te wisselen en te schaven aan de formulering. Met dit als resultaat:  

Verbindend – Wij werken samen met opdrachtgevers, collega’s en partners op basis van gelijkwaardigheid. We creëren draagvlak door mensen bij elkaar te brengen. Door middel van architectuur realiseren we samenhang en balans tussen organisatie, context en belangen.

Onafhankelijk  Wij zijn in de uitvoering van onze werkzaamheden onafhankelijk van stromingen en belangen binnen en buiten de organisatie van onze opdrachtgever. Onze werkwijze wordt gekenmerkt door zelfstandigheid, professionaliteit, objectiviteit en integriteit.  

Praktisch – Wij geven adviezen die toepasbaar zijn in de praktijk van onze opdrachtgever. We zijn doelgericht, concreet en realistisch, gebaseerd op onze architectuurkennis en -ervaring.  

Thought leading – Wij hebben passie voor architectuur en delen onze kennis en ervaring graag met opdrachtgevers, collega’s, partners en vakgenoten.  Samen komen we tot waardevolle inzichten die doelgericht kunnen worden toegepast.

Een goed begin om onze kernwaarden verder operationaliseren. In de volgende – en laatste – blog uit deze reeks, pak ik de kernwaarde ‘thought leading’ als illustratie voor de manier waarop we hier verder invulling geven. Van kernwaarde naar actie!

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3