Transformatie /   |   14 november 2023

De kern en de waarde van kernwaarden

Avatar foto Rob Stovers

In deze blogreeks deel ik mijn/onze ervaringen over het (door)ontwikkelen van Solventa aan de hand van onze kernwaarden. Waarom doen we dat? Hoe pakken we dat aan? Waar lopen we tegenaan? 

In de eerste blog heb ik de achtergrond toegelicht van de keuze om onze kernwaarden – onafhankelijk, verbindend, praktisch en thought leading – te gebruiken als basis om onze organisatie en dienstverlening te versterken. In deze tweede blog duik ik wat dieper in het begrip ‘kernwaarde’, om (nog) beter te snappen hoe deze kunnen helpen in de ontwikkeling van Solventa.

De kern van kernwaarden

Zoals met wel meer begrippen zijn er talloze omschrijvingen en definities van kernwaarde (of: core value) in omloop. Het gaat mij niet om een wetenschappelijke beschouwing over kernwaarden of om een keuze te maken voor de ‘juiste’ definitie. Veel meer ben ik geïnteresseerd in de rode draad of de kern die in de verschillende definities terug te lezen is en wat we daarmee kunnen. Hier prevaleert dus de kernwaarde ‘praktisch’ boven de kernwaarde ‘thought leading’. Dus: wat is de kern van een kernwaarde?

Laten we daarvoor eens een paar omschrijvingen c.q. definities op een rij zetten:

 • Kernwaarden zijn de fundamentele overtuigingen die de persoonlijkheid, cultuur, visie en missie van een organisatie weerspiegelen. Deze waarden geven aan waarom en hoe je dingen doet als organisatie. Kernwaarden vertellen waar jouw organisatie voor staat, wat je belangrijk vindt en waar je in gelooft. Ze zijn bepalend voor gedrag en de besluiten die worden genomen [1] 
 • Een kernwaarde van een enterprise schrijft het gewenste gedrag, karakter en cultuur voor [2] 
 • A company’s core values are the root values and beliefs which form the basis on which the organization and its employees operate from. They ultimately serve as the “guiding light” that steers the company’s attitude and behavior towards others [3] 
 • Core values are traits or qualities that are not just worthwhile, they represent an individual’s or an organization’s highest priorities, deeply held beliefs, and core, fundamental driving forces. They are the heart of what your organization and its employees stand for in the world [4]
 • Core values exhibit shared behaviors, beliefs, and attributes within an organization. In a world that is constantly changing and evolving, core values are the ones that remain constant and do not change for convenience. [5]

Met gemak zijn er nog tientallen definities aan toe te voegen, maar met deze vijf is de essentie van wat een kernwaarde is of representeert volgens mij wel te pakken. Ik haal er de volgende kern uit:

 • Kernwaarden zijn overtuigingen. Opvattingen waar je in gelooft en waar je voor staat (als individu of als organisatie)
 • Kernwaarden zijn een weerspiegeling van de cultuur van een organisatie
 • Kernwaarden zijn drijfveren
 • Kernwaarden zijn sturend voor de houding en het gedrag van medewerkers, zowel intern als naar de buitenwereld

De laatste definitie voegt er nog een belangrijk kenmerk aan toe: zij zijn stabiel en vormen een constante factor. Wel zo handig! Als je ze dus te pakken hebt, heb je er ook lang plezier van.

De waarde van kernwaarden

Over plezier gesproken: wat heb je eigenlijk aan kernwaarden? Een korte inventarisatie op internet levert het volgende op:

 • Expliciteren van identiteit en positionering. Een organisatie die weet waar het voor staat, kan dat gebruiken in de communicatie richting klanten en (potentiële) werknemers. Kernwaarden zijn onderdeel van wat een organisatie uniek maakt [6]
 • Verbeteren van de werving. Werknemers werken graag bij een organisatie waarvan de kernwaarden overeenkomen met die van henzelf [6]
 • Verbeteren van (strategische) besluitvorming. Kernwaarden vormen een toetskader voor het nemen van besluiten [6]
 • Kernwaarden helpen bij het creëren van een herhaalbaar, schaalbaar systeem. Ze stellen mensen in een organisatie in staat zelf goede beslissingen te nemen, door eenvoudigweg waarden toe te passen op nieuwe uitdagingen die zich voordoen [7]

Werk aan de winkel

Genoeg voordelen om serieus werk te maken van kernwaarden. Want begrijpen dat ze belangrijk zijn is één, ze (samen) doorleven, concretiseren en omzetten in actie is geen sinecure. In de volgende blogs laat ik zien hoe we dit binnen Solventa hebben opgepakt, te beginnen met het concretiseren van onze kernwaarden.

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3