Transformatie /   |   7 november 2023

Bouwen aan en met kernwaarden

Avatar foto Rob Stovers

In deze blogreeks deel ik mijn/onze ervaringen over het (door)ontwikkelen van Solventa aan de hand van onze kernwaarden. Waarom doen we dat? Hoe pakken we dat aan? Waar lopen we tegenaan? 

In deze eerste blog licht ik de achtergrond toe van de keuze om de kernwaarden te gebruiken als basis om onze organisatie en dienstverlening te versterken.

Bouwen, bouwen, bouwen. Dat is het motto van dit jaar om samen te werken aan de ontwikkeling van Solventa. Bouwen kun je alleen op een goed fundament. We gebruiken onze kernwaarden als (deel van) het fundament. Kernwaarden representeren immers de ziel of het DNA van de organisatie en haar mensen. Naast kernwaarden gebruiken we ook onze missie, visie, doelen en strategie als fundament voor ontwikkeling. 

In 2016 zijn de kernwaarden met alle collega’s vastgesteld. In dat jaar vond de rebranding plaats van IT-eye naar Solventa, een goed moment om stil te staan bij de nog niet eerder expliciet gemaakte kernwaarden. Als inspiratie – want het is vaak lastig om de kernwaarden die je voelt ook te benoemen – is gekeken naar de kernwaarden van ongeveer honderd organisaties (Computable top 100 en Great Place to work deelnemers) en lijsten met kernwaarden die rijkelijk op internet aanwezig zijn.

Dit leidde tot een lijst van 100 potentiële kernwaarden. Aan alle collega’s van IT-eye is gevraagd om daaruit de kernwaarden te selecteren die het beste bij IT-eye passen.

Hieruit kwam een overtuigende selectie van vier kernwaarden:

  • Onafhankelijk
  • Verbindend
  • Thought leading
  • Praktisch

Vier zaken die we belangrijk vinden (ze sieren zelfs een muur in ons kantoor), maar meer zijn dan dat. Het zijn zaken waarin we geloven, die voor ons het verschil maken en meer betekenen dan ‘een mooie kreet’. Er is een verschil tussen zeggen dat je onafhankelijk bent en het ook echt voelen en uiten in je acties. Vier belangrijke waarden dus in ons denken en handelen, in onze houding en gedrag. 

Inmiddels is het 2023, zijn er collega’s bijgekomen en collega’s vertrokken. We merkten dat de kernwaarden, wat ze precies betekenen en wat het voor invloed heeft op je/ons gedrag niet vanzelfsprekend zijn. En omdat we dit jaar toch bezig zijn met het (samen!) verbeteren en versterken van Solventa, hebben we een goede gelegenheid om onze kernwaarden eens een keer af te stoffen en op te poetsen. En om ze te testen: zijn we in staat om aan de hand van onze kernwaarden te komen tot passende verbeteracties? Om een voorbeeld te noemen: wat moeten we doen om thought leading te worden of te blijven? Moeten we dingen anders doen?  Moeten we andere dingen doen? 

Dat is de verbinding waar we naar zoeken in ons jaar van ‘bouwen, bouwen, bouwen’. En daarvoor moet je weer even terug naar de kernvraag: wat bedoelen we precies met thought leading?

In de volgende blog sta ik wat uitgebreider stil bij het begrip kernwaarde. Wat zijn dat eigenlijk? Wat kun je ermee?

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3