Agile Architectuur / Overheid /   |   25 februari 2021

Architect stop met hokjesdenken!

Avatar foto Dennis de Wit

Solventa heeft de tien architectuurprincipes van “De gemeente in de toekomst” gepresenteerd. In deze blog nemen we je graag mee in het principe “Architect stop met hokjesdenken!”. Het document met de tien architectuurprincipes kunt u downloaden op onze kennisbank onder publicaties.

Architect stop met hokjesdenken!

Analyseren, richting geven, bewaken en bijsturen. Architecten zijn veelal op al deze vlakken actief, ongeacht welke architectenrol ingevuld wordt (enterprise architect, business architect, proces architect, informatie architect, technisch architect, etc.). Doe dat op de juiste manier, met een hoog analytisch vermogen van de architect ligt het op de loer om door te draven in het ordenen van gedachten. Voel aan wanneer je handelen meerwaarde biedt!

De Agile Architect

De agile werkwijze heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd aan de manier van werken binnen organisaties. Dit heeft een enorme impact op de invulling van de architectenrol. Architecten dienen korter op de operatie te acteren om grip te houden op de snel opeenvolgende ontwikkelingen, daarnaast is het essentieel om voeling te houden bij de operatie om de kaders die door architectuur gezet zijn (indien nodig) mee te laten bewegen. Wendbaarheid is het sleutelwoord hierin. De ontwikkelingen binnen de informatievoorziening gaan zo hard dat het niet langer mogelijk is een meerjarenplan als architect in detail uit te werken en daar naar te handelen. Binnen de gemeentelijke organisaties tref je tal van voorbeelden aan waaruit blijkt dat bestaande kaders geen ruimte bieden voor innovatieve trajecten (bijvoorbeeld digital twin voor gebiedsontwikkeling, gebruik van slimme algoritmes om fraude en criminaliteit op te sporen en de korte iteraties van Common Ground initiatieven). Indien je juist het aanpassingsvermogen van de organisatie in de basis aanpakt ben je in staat telkens bij te sturen op weg naar je uiteindelijke doel.

Buiten de lijntjes kleuren

Geef als architect ruimte om als organisatie zo nu en dan lekker buiten de lijntjes te kleuren. Indien je deze ruimte niet geeft belemmer je innovatie. Maar vaker zie je een andere ontwikkeling: Collega’s met een innovatieve drive laten zich niet stoppen, en dat is maar goed ook! Je maakt je als architect niet geliefd door het opwerpen van allerlei belemmerende ‘hokjes’ en erger nog er wordt volledig aan je voorbij gegaan. Als dit gebeurt ben je de grip op de ontwikkelingen volledig kwijt en dat is zorgelijk. Je staat als architect buitenspel en vanuit je ivoren toren luistert er haast niemand meer naar je.

Innovatie gaat gepaard met ruimte krijgen, buiten de gestelde kaders kleuren. Stimuleer innovatie als architect of haak aan bij innovatieve ontwikkelingen, geef daarbinnen richting, omarm de nieuwe succesvolle innovaties en laat daar je meerwaarde zien, ook indien ontwikkelingen los en onsamenhangend zijn (of lijken te zijn). Creëer vooral geen nieuwe hokjes die op termijn ontwikkeling opnieuw belemmeren. Dat is de uitdaging, dat is de praktijk, de praktijk van nu en morgen, dat is wat architecten kunnen en doen!

Bespreek de mogelijkheden
3