Architecten van Solventa helpen de gemeente Utrecht bij het oplossen van bedrijfsvraagstukken, door het actief opstellen van de architectuur en het borgen van de toepassing daarvan.

Utrecht, stad van gezond stedelijk leven voor iedereen

Tot het jaar 2040 neemt het inwonertal naar verwachting met ongeveer 107 duizend toe tot 455 duizend. Utrecht zet deze groei in om op alle fronten een nog betere stad te worden. Utrecht als dé stad van ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’. Een van de zeven stedelijke opgaven is de Digitale Stad.

Gemeente Utrecht over de Digitale Stad:

Social media, sensoren, cybercrime, blockchain: de digitale wereld is niet meer weg te denken. De grote uitdaging is hoe we ons leven in de stad er zo prettig mogelijk mee maken en de risico’s zoveel mogelijk beperken. Digitalisering biedt veel kansen, bijvoorbeeld voor beter ophalen van vuilnis, gemakkelijk parkeren en vroegtijdige aanpak van schulden. Dit vraagt om een slimme kijk op nieuwe technologieën zoals 5G internet en digitale platforms. Universele standaarden en oplossingen moeten ons helpen, zonder ons te belemmeren in onze eigen manier van leven. Ook in de digitale stad moet het menselijke gezicht van Utrecht zichtbaar blijven en moeten we aandacht hebben voor inwoners die moeilijk mee kunnen komen in de digitale wereld. Dat vraagt wat van ons, zeker als het aankomt op verstandig omgaan met privacy. [bron website Gemeente Utrecht]

Solventa werkt aan het opstellen van de Nieuwe Utrechtse Referentie Architectuur. Samen met de architecten van de gemeente, stellen we een set hoofd- en afgeleide principes op voor de bedrijfsvoering en informatievoorziening van de gemeente Utrecht. We zorgen dat de architectuur helpt de digitale uitdagingen op te lossen en dragen bij aan het omarmen van landelijke trends en ontwikkelingen, zoals Common Ground en Samen Organiseren. Daarnaast vervullen architecten van Solventa de rol van projectarchitect in verschillende verandertrajecten. Werkzaamheden die daarbij horen, zijn het opstellen van start- en eindarchitecturen voor projecten (PSA, PEA), als ook het voorbereiden en begeleiden van aanbestedingen.

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3