Workshop transitie Common Ground voor gemeenten

Wij helpen enterprise transformaties duurzaam vorm te geven door slimme inzet van onze architectuurkennis

Overheidsorganisaties staan voor een grote uitdaging. De beweging Common Ground (YouTube filmpje) heeft een duidelijke stip aan de horizon gezet. Het realiseren van de ambities van Common Ground is een transitie met flinke uitdagingen op de informatiehuishouding van een overheidsorganisatie. Deze transitie zal de komende jaren aandacht blijven vragen en ook vereisen dat een aantal keuzes gemaakt wordt. Het goede nieuws is dat het ook een groeipad is en we een aantal stappen goed kunnen afbakenen.

De workshop

Solventa zet uw organisatie in deze workshop aan tot nadenken over de transitie. Waar begint u en welke keuzes gaat u maken? Vanuit welke perspectieven benadert u deze complexe situatie? Hoe houdt u vast aan een gekozen route en houdt u regie op de transitie. Wat zijn bepalende factoren, waar moeten we kiezen en ook waar moeten we vooral niet kiezen? Met de contouren van het eindbeeld in ons hoofd gaan we op interactieve wijze aan de slag om samen concreet te maken wat de eerste stappen zijn in de juiste richting, waarbij de perspectieven in samenhang worden benaderd. We sluiten af met concrete handreikingen, zodat uw organisatie morgen de eerste stappen kan zetten.

De aanpak

De leidende perspectieven van waaruit een bijdrage moet worden geleverd aan deze transitie:

 1. Data: het scheiden van data en processen en data ophalen bij de bron staan duidelijk op de kaart binnen Common Ground, er schuilt echter nog een hele wereld achter dit soort principes. Heeft u een datastrategie en hoe gaat u om met datamanagement, besteedt u voldoende aandacht aan uw data architectuur? Wat betekent dit voor uw applicatielandschap? Wat is de impact op uw zaaksystemen? Welke doelarchitecturen moeten we nu al gaan opstellen? Het is zo omvangrijk dat het essentieel is om voor het geheel van Data Governance een goede aanpak te hanteren.
 1. Integratie: opererend binnen een snel uitdijend ecosysteem van data verwerkende organisaties waarbij u de burgers en bedrijven steeds beter wilt bedienen is het essentieel om uw integratievoorziening goed op orde te hebben. Hoe komt u van de huidige (StUF) koppelingen naar API koppelingen? Wat doet u met Haal Centraal? Hoe houdt u grip op de API’s? Welke tools zet u hiervoor in (NLX misschien?), of laat u dit soort keuzes liever volledig over aan een dienstverlener?
 2. Samen organiseren: gemeenten trekken steeds meer samen op om op landelijk niveau hét georganiseerd te krijgen. De potentie van samen organiseren is enorm, een beweging waar Common Ground onderdeel van is. Hoe pakt u dat nu het beste aan? Wat wilt u hier uit halen? Wat voor impact heeft dit op portfolio management? Werken we toe naar een gezamenlijke (landelijke) appstore?
 3. Leveranciers: gemeenten zijn afhankelijk van haar software- of dienstleveranciers en de producten die zij beschikbaar stellen. Het is onmogelijk om regie te kunnen voeren op uw eigen roadmap indien u uw leveranciers niet periodiek spreekt en daarbij probeert hun innovatierichting te beïnvloeden. Laat uw horen! Via een inkooptraject legt een gemeente vaak haar eisen en wensen nog wel duidelijk op tafel, maar in hoeverre zijn dat de momenten waarop u de softwareontwikkeling van leveranciers kunt sturen? Welke inkoopvorm kiest u eigenlijk in dit soort innovatieve trajecten?
 4. Cloud: de infrastructuur van uw informatievoorziening is randvoorwaardelijk. Welke keuzes maakt u hierin? Past dit in het aanbod van leveranciers en is dit nog betaalbaar kijkend naar uw eisen t.a.v. beveiliging en continuïteit? Of gaat uw interesse uit naar een landelijke Cloud Based Infrastructure?

Na deze workshop heeft u:

 • Actueel beeld: Na de sessie heeft de organisatie een actueel beeld van de ontwikkelingen gerelateerd aan de Common Ground-beweging
 • Samenhang: Na de sessie is uw organisatie in staat alle termen gerelateerd aan Common Ground in context te plaatsen en is het helder wat verbanden tussen verschillende ontwikkelingen zijn
 • Vertrekpunt: De sessie is voor de deelnemers het vertrekpunt om verdere visie en strategie binnen de gemeente uit te gaan werken om de transitie vorm te geven
 • Kennispartner: Voor vraagstukken die tijdens de sessie onbeantwoord blijven is er de mogelijkheid deze later uit te diepen in samenwerking met een expert van Solventa
Na het volgen van de workshop ben je in staat om in samenhang de juiste stappen te zetten naar de Informatievoorziening die is ingericht conform Common Ground
Deliverables:
 • Workshop: Sessie in een dagdeel (4 uur)
 • Verdieping: Interessante links naar documentatie, websites en contactpersonen
 • Slides: gebruikte slides worden gedeeld
 • Uitkomsten workshop: De ideeën die met de groep zijn opgehaald tijdens de workshop worden uitgewerkt en gedeeld
De deelnemers

Architecten, programma- en projectmanagers voor Common Ground, Informatiemanagers en medewerkers met een rol binnen een CIO-office.

De begeleiders

De workshop wordt begeleid door een ervaren architect met een ruime ervaring binnen het publieke domein en nauwe betrokkenheid bij ontwikkelingen t.a.v. Common Ground.

test

Download de cursusomschrijving

Course Popup (Download course description)

Bespreek de mogelijkheden
3