Data als bedrijfsmiddel met maatschappelijke waarde

 

Gemeente Eindhoven ligt in het hart van de innovatieve technologieregio Brainport. Met zijn ruim 230.000 inwoners is het de vijfde stad van Nederland en de grootste gemeente van de provincie Noord-Brabant. Samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen (Triple Helix) loopt de gemeente voorop in het benutten van technologische innovaties ten behoeve van het maatschappelijke belang.

Het CIO-office van gemeente Eindhoven heeft een zestal strategische thema’s benoemd die in samenhang uitgewerkt moeten worden. Één van deze thema’s is ‘Data’, in de meest brede zin van het woord. De gemeente heeft met diverse datagedreven initiatieven, zoals het Living Lab Stratumseind en de samenwerking met het CBS in het Urban Data Center, veel data in handen. Doordat er te weinig gestuurd is op samenhang tussen deze oplossingen is er een moeilijk beheersbare situatie ontstaan waarin het potentieel niet ten volle benut kan worden. Een goed georganiseerd datafundament is van cruciaal belang voor het realiseren van de strategische doelen en het creëren van maatschappelijke toegevoegde waarde.

Solventa heeft een inventarisatie gemaakt van de bestaande situatie en op basis daarvan een integrale data strategie uitgewerkt. Hierbij hebben we het Solventa Data Value Framework toegepast om de essentiële onderdelen data strategie, data management en data architectuur te benoemen en in samenhang te ontwikkelen. Deze data strategie geeft de gemeente een duidelijke structuur, een basis-set aan architectuurprincipes en een uitgebreide inventarisatie van de knelpunten die op diverse relevante aspecten (bijv. privacy, informatiebeveiliging, API-management en sourcing) zijn geconstateerd met bijbehorende adviezen. Op basis hiervan is een roadmap opgesteld waarmee het datafundament ontwikkeld kan worden.

De basis voor de data strategie van de komende jaren is gelegd. Met een duidelijke structuur en roadmap voor het vervolg kan de gemeente de vervolgstappen, om te komen tot een solide datafundament en bijbehorende organisatie, concreet maken in lijn met de Common Ground principes. Hiervoor wordt een programma opgesteld waarin de datastrategie op basis van een aantal kernprojecten zal worden geïmplementeerd.

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3