Architectuur /   |   18 september 2023

Gemeente Utrecht realiseert taakapplicatie met Common Ground

Avatar foto Bastiaan Zuiderhoek

Gemeente Utrecht doet het! Een verouderde taakapplicatie vervangen door een applicatie gebaseerd op Common Ground. Het te ondersteunen proces (Re-integratie) is een wettelijke verplichting voor de gemeente, dus geen klein proces zonder afbreukrisico dat met een pilot bewezen wordt. 

Common Ground als basis

Gemeente Utrecht is al enkele jaren actief op het gebied van Common Ground. Denk aan de Huwelijksplanner, Virtueel inkomsten loket en verschillende pilots. De Common Ground principes worden in acht genomen. De gemeente kiest haar eigen tempo. Er is verbinding met de VNG en andere actieve gemeenten. Er wordt agile gewerkt, met ontwikkelpartners. Privacy en Security hebben een actieve rol in de ontwikkeling. 

De bouwstenen zijn er

Binnen Utrecht is een Common Ground infrastructuur opgezet. De eerste contouren van een applicatielandschap, gebaseerd op principes die voortkomen uit de Common Ground beweging, tekenen zich af. Een open source procesplatform, en generiek beschikbare componenten (document generatie, mailen, centrale authenticatie en autorisatie, diverse koppelingen). En natuurlijk HaalCentraal, OpenZaak, NLX, en de Objectregistraties. Allemaal netjes verdeeld over de 5-laags architectuur die Common Ground kenmerkt. Een prachtige legodoos. Zowel de doos als de gemaakte oplossingen, zijn herbruikbaar door andere gemeenten. En andersom hergebruikt Utrecht (op termijn) Common Ground onderdelen van andere gemeenten.

Wat leert de gemeente

Dat nog niet alle legoblokjes af zijn, of even goed passen, is behelpen. Er wordt in kleine stappen iteratief ontwikkeld. Het vergt een goede afstemming, want er is wel een deadline met de uitfasering van de oude taakapplicatie. Die druk zorgt voor een goede focus om met de juiste zaken bezig te zijn. Het mogelijke herstelwerk wordt voor lief genomen, om tijdig waarde te kunnen leveren.

De vijver met dienstverleners om Common Ground oplossingen te realiseren is nog klein, waardoor de realisatiekracht nog wat minder groot is, dan de ambities beogen.

Verder blijkt het bedenken van een generiek datamodel een aardige klus. Het datamodel voor de taakapplicatie zelf is klaar. Nu nog bepalen welke delen generiek en standaard van opzet moeten zijn (i.v.m. hergebruik), en welke delen lokaal kunnen blijven. Een andere uitdaging is de juiste manier van scheiden van data van de applicatie. En wat de meest geschikte opslagmethode is, met het oog op hergebruik. Utrecht kiest hier momenteel voor een tussenweg.

Eigenaarschap

Een ander belangrijk aspect is het opdrachtgeverschap en eigenaarschap. De gemeente voelt zich eigenaar van de te ontwikkelen applicatie, waarbij gemeente en leverancier goed samenwerken vanuit verschillende disciplines. Het gezamenlijke doel is om naast het bereiken van de gemeentelijke doelen, ook de landelijke Common Ground doelen een stap dichterbij te brengen.

Al met al veel uitdagingen waar dagelijks hard aan wordt gewerkt door vele mensen. Solventa ondersteunt met architectuurinzet de gemeente Utrecht in dit complexe vraagstuk.

Oriënteren

Bewegen naar Common Ground is een langzame transitie. Ben je aan het oriënteren? Wij kunnen je op weg helpen. Succes!

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3