Leergang Architectuur (compleet)

De leergang architectuur geeft je een gedegen fundament om als architect aan de slag te gaan, om in die rol bij te dragen aan het in samenhang inrichten van de organisatie en de informatievoorziening. Het doel is om uiteindelijk een leidende rol te kunnen vervullen bij het verwezenlijken van organisatiedoelen en de noodzakelijke veranderingen daartoe te kunnen initiëren.

In de leergang komen alle aspecten van het architectuurvak aan de orde. Er is zowel aandacht voor de inhoud van architectuur als voor de werkwijze, de rollen die je als architect vervult, gedrag en vaardigheden. Alles wat je als architect nodig hebt om succesvol het architectuurvak uit te oefenen.

De leergang combineert theorie en praktijk. De docenten zijn doorgewinterde architecten die in de praktijk staan. Ze kennen als geen ander de variëteit in situaties waarin je als architect functioneert en ze dragen deze ervaring graag over.

De leergang is bedoeld voor professionals die willen doorgroeien naar architect.  Die zich vanuit hun bestaande rol (bijvoorbeeld informatiemanager, beleidsadviseur, ontwerper, analist) verder willen ontwikkelen.

Na deze leergang
 • Heb je kennis van architectuur als vakgebied
 • Weet je op welke manier architectuur is opgebouwd en hoe je de vertaling maakt van bedrijfsstrategie naar veranderportfolio
 • Heb je inzicht in de belangrijkste concepten van enterprise-, business-, informatie- en technische architectuur en hun samenhang
 • Weet je wat principes zijn, hoe je ze opstelt en hoe je ze gebruikt
 • Ken je de belangrijkste architectuurmethoden en -technieken
 • Weet je architectuur te plaatsen in de context van andere (verander)disciplines
 • Ken je de rol van de architect tijdens (agile) verandertrajecten
 • Weet je op welke manier de architectuurfunctie is ingericht en hoe je hier vorm aan geeft
 • Ken je de belangrijkste competenties van de architect
Onderdelen

De leergang architectuur combineert drie opleidingen:

 • Architectuur fundamentals (4 dagen)
  Deze opleiding geeft een introductie in het vakgebied, gaat uitgebreid in op de inhoudelijke concepten van business-, informatie- en technische architectuur, geeft een overzicht van architectuurmethoden en besteedt aandacht aan modelleren/visualiseren. Kijk hier voor meer informatie over de opleiding Architectuur fundamentals.
 • Architectuurproces, -methoden en -technieken (4 dagen)
  Deze opleiding behandelt de belangrijkste architectuurmethoden, leert je de architectuurtaal ArchiMate en plaatst architectuur in de context van andere veranderdisciplines, zoals portfoliomanagement. Kijk hier voor meer informatie over de opleiding Architectuurproces, -methoden en -technieken.
 • De architect en de architectuurfunctie (3 dagen)
  Deze opleiding gaat in op de inrichting van de architectuurfunctie. Waaruit bestaat de architectuurfunctie en hoe kun je dat gestructureerd ontwikkelen? Kijk hier voor meer informatie over de opleiding De architect en de architectuurfunctie.

De leergang start met een individueel intakegesprek met een van de docenten. Bedoeld als kennismaking en als afstemmoment voor je leerdoelen.

test

Download de cursusomschrijving

Course Popup (Download course description)

Bespreek de mogelijkheden
3