Architectuur fundamentals

Architectuur is een rijk vakgebied. De opleiding architectuur fundamentals richt zich op wat je écht moet weten van architectuur om het in de praktijk te kunnen gaan toepassen. We geven je een stevig inhoudelijk fundament op alle architectuurlagen: business, informatie en technologie. We geven je de instrumenten, technieken, methoden en richtlijnen mee om als architect praktisch aan de slag te gaan.

Na deze opleiding
  • Heb je kennis van architectuur als vakgebied
  • Weet je op welke manier architectuur is opgebouwd en hoe je de vertaling maakt van bedrijfsstrategie naar veranderportfolio
  • Heb je inzicht in de belangrijkste concepten van business-, informatie- en technische architectuur en hun samenhang
  • Weet je wat principes zijn, hoe je ze opstelt en hoe je ze gebruikt
  • Ken je de belangrijkste architectuurmethoden en -technieken
  • Ken je de beginselen van het modelleren en visualiseren van architectuur
Modules

Module 1: Introductie architectuur

Kennismaking met het vakgebied architectuur. We gaan in op wat architectuur is en waarom het belangrijk is. We duiden de ontwikkeling van het vakgebied aan de hand van de ‘waves of architecture’. We kijken naar welke soorten architectuur er zijn, hoe ze onderling samenhangen en hoe ze inhoudelijk zijn opgebouwd. We gebruiken het ‘Solventa denkraam voor architectuur en transformatie’ als denkkader voor de verdiepende modules.

Module 2: Business architectuur

We nemen je mee in de belangrijkste concepten van business architectuur en hoe je daarmee richting geeft aan de ontwikkeling van een organisatie. We bieden handvaten en technieken om (onder meer) capabilities, waardestromen, producten & diensten, bedrijfsobjecten, bedrijfsfuncties en kanalen te gebruiken om vorm te geven aan de strategische doelen van een organisatie.

Module 3: Informatie- en data-architectuur

Het inrichten van het applicatielandschap is een belangrijk aandachtsgebied van de architect. We richten ons in deze module op de belangrijkste inrichtingsaspecten waar je als architect mee te maken krijgt, zoals: applicatie-integratie (servicebus, API’s, integratiepatronen), data-architectuur, de samenstelling van het applicatielandschap en gangbare standaarden.

Module 4: Technische architectuur, security en privacy

In deze module kijken we vanuit een architectuurperspectief naar cloud, informatiebeveiliging en privacy. Wat voor rol speelt dit in de architectuur? Waarop moet je als architect sturen en hoe doe je dat?

Module 5: Architectuurmethoden en -raamwerken

Een beknopte introductie van de in Nederland gangbare architectuurmethoden en -raamwerken: GEA, TOGAF, DYA, BTF en het Zachman framework. De insteek is daarbij om te komen tot een voor jouw organisatie passende combinatie van (onderdelen van) methoden.

Module 6: Principes

Principes zijn een belangrijk stuurinstrument, mits goed opgesteld en op de juiste manier gebruikt. In deze module gaan we dieper in op wat principes zijn, hoe ze zijn opgebouwd en hoe je ze op de juiste manier gebruikt.

Module 7: Modelleren en visualiseren

In deze module introduceren we ArchiMate als visuele architectuurtaal om modellen te maken en architectuur overdraagbaar te maken. We laten zien op welke manier ArchiMate uitdrukking geeft aan de concepten die in module 2, 3 en 4 zijn behandeld. Daarnaast besteden we aandacht aan andere vormen van modelleren en geven praktische handvatten en richtlijnen.

test

Download de cursusomschrijving

Course Popup (Download course description)

Bespreek de mogelijkheden
3