Architectuurproces-, methoden en -technieken

Architectuur: hoe doe je dat? Dat staat centraal in de opleiding architectuurproces, -methoden en -technieken. Aan de hand van enkele in Nederland bekende en veel gebruikte methoden laten we zien hoe architectuur werkt. Zodat je in staat bent om díe onderdelen uit de methode(n) te pakken die jouw organisatie op weg helpt in de architectuurontwikkeling en daarmee in het realiseren van haar doelstellingen.

Architectuur werkt alleen als het verbonden is met andere disciplines die zich óók bezighouden met het (be)sturen van verandering. Door die relaties te kennen en erin te investeren, verhoog je je effectiviteit en meerwaarde als architect. In de opleiding verkennen we de context waarin je als architect opereert en krijg je handvatten voor het leggen van de juiste verbanden en connecties.

Na deze opleiding
  • Ken je de belangrijkste architectuurmethoden en -technieken
  • Kun je architectuurmethoden en opzichte van elkaar positioneren
  • Ken je de structuur van de architectuurtaal ArchiMate, heb je inzicht in de elementen, relaties en de belangrijkste patronen
  • Weet je de positie van architectuur in de context van verandering te duiden en ken je de relatie met (o.a.) portfoliomanagement, change management, strategievorming, projectmanagement en -uitvoering
Modules

Module 1: Overzicht methoden en technieken

In de eerste module zetten we de methoden die we gaan behandelen op een rij. Wat zijn de belangrijkste karakteristieken van elke methode? Wat is de achtergrond en met welk doel zijn ze opgezet?

Module 2: TOGAF

De bekendste architectuurmethode is TOGAF (The Open Group Architecture Framework).  In deze module kijken we naar de opbouw van TOGAF en behandelen we de hoofdlijnen van de verschillende onderdelen.

Module 3: GEA

GEA (General Enterprise Architecting) is een bedrijfskundig georiënteerde methode voor he oplossen van enterprisevraagstukken. In deze module behandelen we de manier waarop GEA enterprisevraagstukken oplost en hoe dit integraal, holistisch en vanuit samenhang wordt gedaan. Oftewel: hoe werkt sturen op samenhang?

Module 4: DYA, BTF en Zachman Framework

In deze module behandelen we de methode DYA (Dynamische architectuur), onder meer bekend door het concept Project Start Architectuur (PSA) en de architectuurvolwassenheidsmatrix. DYA stelt het architectuurproces centraal, we behandelen de hoofdlijnen en achtergronden.

Het Business Transformation Framework (BTF) is een praktische methode die organisaties helpt bij het ontwerpen, ontwikkelen, plannen en besturen van organisatieveranderingen. Hoe maak je de doorsteek van strategie naar executie én bewaak je de alignment tussen business en IT? We behandelen de hoofdlijnen van het framework.

Het Zachman Framework wordt algemeen gezien als een van de eerste architectuurraamwerken en is een ontologie voor he beschrijven van een enterprise. We bespreken de structuur van het raamwerk.

Module 5: Referentiearchitecturen

In veel branches wordt gebruik gemaakt van referentiearchitecturen. We bespreken wat referentiearchitecturen zijn, wat je erin aantreft en hoe je ze als architect kunt gebruiken. We kleuren dit in met voorbeelden, bijvoorbeeld de NORA (Nederlandse Overheids Referentie Achitectuur).

Module 6: ArchiMate

ArchiMate is dé visuele architectuurtaal. Om ArchiMate goed te gebruiken leren we je hoe het is opgezet (de taalstructuur), bekijken we de elementen en relaties en een aantal (basis)patronen die je kun gebruiken. En natuurlijk gaan we ook aan de slag: model-leren!

Module 7: Architectuur in de governance van verandering

Als architect ben je niet de enige die zich bezighoudt met het vormgeven en sturen van verandering. In deze module kijken we naar de relatie tussen architectuur en de ‘omliggende disciplines’ zoals portfoliomanagement, change management, strategievorming, informatiemanagement en projectmanagement. Hoe zorg je voor een krachtige samenwerking?

test

Download de cursusomschrijving

Course Popup (Download course description)

Bespreek de mogelijkheden
3