De architect en de architectuurfunctie

Architectuur werkt niet vanzelf. Hoeveel modellen architecten ook maken, hoeveel principes ook worden opgesteld: inhoud alleen is niet genoeg. Architectuur heeft pas nut en werking als je weet voor wie je het opstelt, waarom je het opstelt, hoe je belanghebbenden écht betrekt en verbindt, welke vorm en verpakking de architectuurinhoud moet hebben. We noemen dat ook wel de architectuurfunctie of de architectuurpraktijk.

In deze opleiding leer je wat er, naast alle architectuurinhoud, nodig is om architectuur te laten werken. We kijken naar de elementen van de architectuurfunctie en hoe je die kunt ontwikkelen om tot een volwassen(er) architectuurpraktijk te komen

Modules

Module 1: De elementen van de architectuurfunctie

Bij het inrichten van de architectuurfunctie werken we met een vanuit praktijkervaring opgebouwd raamwerk met vier elementen. Door deze elementen in samenhang en in evenwicht te ontwikkelen wordt de architectuurfunctie steeds effectiever én efficiënter. En levert het architectuurteam waarvoor het staat opgesteld: een wezenlijke bijdrage aan de doelen van de organisatie.

In deze module behandelen we de vier elementen van de architectuurfunctie: architectuurproducten, architectuurprocessen, architectuurrollen en architectuurhulpmiddelen. En, uiteraard, hun onderlinge relaties.

Module 2: Het ontwikkelen van de architectuurfunctie

Hoe pak je de ontwikkeling van de architectuurfunctie aan? Aan de hand van het ‘Denkraam professionalisering architectuurfunctie’ kijken we naar best practises van trajecten waarin we de architectuurfunctie structureel hebben verbeterd. Want hoewel er veel generieke onderdelen zitten in het verbeteren van de architectuurfunctie, is en blijft het maatwerk. Deze module reikt je de mogelijkheden aan, het is aan jou om ze te benutten voor jouw organisatie in haar specifieke context.

Module 3: Architectuurrollen en -competenties

De architect. Wat is dat voor iemand? En bestaat-ie wel, de architect? In deze module kijken we naar de taken, verantwoordelijkheden en competenties van verschillende soorten architecten. Waar zitten de kenmerkende verschillen tussen een enterprise architect en een informatiearchitect? Wat zijn specifieke competenties als je architect bent tijdens de verandering (in projecten of in agile teams)?

Module 4: Architectuur governance

Hoe zorg je ervoor dat architectuur wordt goedgekeurd en geaccepteerd? Hoe en waar sluit je aan om te zorgen dat architectuur een plek heeft in besluitvormingsprocessen? In deze module kijken we naar het krachtenveld van ‘besturing’, zowel van de organisatie als van de architectuurfunctie zelf.

test

Download de cursusomschrijving

Course Popup (Download course description)

Bespreek de mogelijkheden
3