Scenario’s voor transitie

 

Pivoton is dé IT-businesspartner voor de flexmarkt. Zij bieden al meer dan 30 jaar keuzevrijheid en flexibiliteit in IT-oplossingen. Pivoton is uniek door haar kennis en toepassing van wet- en regelgeving en haar inzicht in de uitdagingen waar haar klanten voor staan. Zij richt zich op het midden en hoog segment in de flexmarkt.

De kern van Pivoton’s dienstverlening bestaat uit het bieden van tijdige verloning & facturatie (meer dan 4 miljoen werkurenbriefjes per jaar) en Business Proces Outsourcing (BPO) waarmee zij een groot deel van de mid- en backoffice processen van haar klanten overnemen. Betrouwbaarheid, foutloos werken, compliancy, continuïteit en voorspelbaarheid zijn daarom key voor de dienstverlening van Pivoton. De huidige Verlonings- en Facturatie engine, vormt de kern van het Flex Management Systeem (FMS) is een goed werkende oplossing en een bepalende factor in Pivoton’s dienstverlening. Het is echter gestoeld op oudere technologie en is daarmee steeds lastiger in te passen in Pivoton’s visie op de digitalisering van de flexmarkt.

Pivoton wil weten hoe de verlonings- en facturatiemodule van de kernapplicatie FMS kan worden vernieuwd of anderszins kan voldoen aan de functionele en technische eisen die daar nu en in de toekomst aan gesteld worden.

Solventa is gevraagd onderzoek te doen naar scenario’s voor de modernisering van de verlonings- en facturatiemodule. De scenario’s moeten rekening houden met de verbindingen tussen de verlonings- en facturatiemodul en zowel de Front-Office als de Back-Office diensten die door FMS worden ondersteund. Welke architectuur past het beste bij de ambities om platformleverancier te worden? En is de architectuur daarmee ook geschikt voor flexibele integratie met de verdergaande digitalisering in de flexmarkt?

Om inzicht te geven in de complexiteit van het huidig Flex Management Systeem is de IST-architectuur diepgaand onderzocht en in logische architectuur bouwblokken verdeeld. Op basis van de architectuur bouwblokken en de gedeelde visie op de toekomstige informatiehuishouding zijn SOLL-architectuur varianten voorgesteld. Daarbij is naast huidige en toekomstige informatietechnologieën ook de geschiktheid van de SOLL-architectuur bij nieuwe businessmodellen onderzocht. Naast deskresearch zijn een aantal betekenisvolle en inspirerende workshops gehouden waarin ook de uitvoerbaarheid van de scenario’s is getoetst.

Pivoton heeft hiermee diepgaande inzichten in over transitiemogelijkheden van de verlonings- en factratiemodule opgedaan en een helder en overzichtelijk beeld van mogelijk toekomstige oplossingsrichtingen gekregen. De directie heeft daarmee voorkeur scenario’s voor businessmodel en onderliggende architectuur geïdentificeerd en heeft de volgende stap kunnen zetten in de vernieuwing van haar productaanbod.

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3