Samen organiseren van disruptie binnen en buiten de gemeente

 

Drechtsteden is een groot samenwerkingsverband van zeven gemeentelijke organisaties. Binnen deze gemeenschappelijke regeling zijn (o.a.) de ICT taken en het CIO Office centraal georganiseerd. Solventa helpt vanuit het CIO Office om het gegevensmanagement proces te professionaliseren en meer waarde te halen uit de beschikbare data. Toegang tot deze data is de basis om dit te kunnen bereiken.

Voor het uitwisselen van basis- en kerngegevens tussen gemeentelijke applicaties is het Standaard Uitwissel Formaat (StUF) al jarenlang de belangrijkste landelijke standaard. Echter, de snelheid waarmee koppelvlakken op basis van deze standaard gerealiseerd en geïmplementeerd kunnen worden laat te wensen over, mede veroorzaakt door de complexiteit ervan. Zeker in tijden dat wijzigingen elkaar steeds sneller opvolgen is dit een situatie die niet langer houdbaar is. Dit vraagt om een andere aanpak.

In 2017 heeft Solventa een advies uitgebracht aan VNG Realisatie over het opstellen van eindproductstandaarden ter vervanging van de huidige StUF standaard. Gebaseerd op dit advies zijn we bij Drechtsteden aan de slag gegaan om API’s te ontwerpen en implementeren die op moderne principes zijn gebaseerd: scherp gedefinieerd, eenvoudig te implementeren en met minimalisatie van uit te wisselen data. De beproefde API’s en alle relevante documentatie daaromheen hebben we vanaf het eerste moment via GitHub gedeeld met de rest van Nederland, om als katalysator te dienen voor de noodzakelijke vernieuwing van de gemeentelijke informatievoorziening.

Deze principes zijn inmiddels gemeengoed geworden en vormen de basis van concepten gerelateerd aan Common Ground, zoals de Haal Centraal API’s. We werken nauw samen met VNG Realisatie om de API strategie verder vorm te geven en een succes te maken van de ingezette koers.

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3