GEA /   |   19 maart 2020

Woonstichting De Key een 8,5 voor samenhang op zingevingsniveau

Avatar foto Roel Wagter

Veel organisaties meten de medewerker- en/of klanttevredenheid. Het meten van samenhang van de organisatie en het uitdrukken in een cijfer wordt nog te vaak niet gedaan. In deze blog licht ik de partiële toepassing van de Coherence-index (C-index) bij woonstichting De Key toe.

Meten is weten

In mijn blog van november 2019 ‘Een cijfer voor samenhang is minstens zo belangrijk als een cijfer voor klant- en medewerkertevredenheid!’ ben ik ingegaan op de waaromvraag hiervan en het ontwikkelde instrument de C-index waarmee het mogelijk is de samenhang van een organisatie te kwantificeren oftewel een cijfer te geven. Inmiddels heeft een pilotmeting bij een tiental organisaties plaatsgevonden waarover binnenkort een wetenschappelijk artikel verschijnt. Ook is de C-index inmiddels voor Woonstichting De Key gebruikt om te komen tot een cijfer voor samenhang. De C-index is hier partieel toegepast; met name op het niveau van zingeving. De reden hiervoor is dat in deze situatie een light-versie van het stuurinstrument GEA is toegepast. Hierom is een aantal GEA-elementen op vormgevingsniveau niet in beeld gebracht en de samenhang op dit niveau niet volledig meetbaar.

Wat is  gemeten?

Wat wel gemeten is:

  1. De GEA-elementen op zingevingsniveau, te weten de missie, visie, kernwaarden, doelen en strategie. Ook wel het bestaansrecht en de betekenis van de organisatie genoemd;
  2. De samenhang tussen de elementen op zingevingsniveau. Vormen deze elementen een coherent geheel?
  3. De kwantiteiten van de occurrences van de GEA-elementen op zingevingsniveau. Bevinden deze zich binnen bepaalde op basis van empirisch onderzoek verkregen bandbreedtes.

Resultaten meting

De meting leverde voor a) een 10 op, voor b) een 8,9 en voor c een 6,7. Gemiddeld het mooie cijfer van een 8,5. Evenzogoed is hiermee inzichtelijk waar nog verbeteringen in de samenhang kunnen plaatsvinden onder het motto ‘wie ophoudt te verbeteren, houdt ter plekke op goed te zijn’.

Meer informatie?

Benieuwd hoe de samenhang in je organisatie expliciet gemaakt kan worden? Hoe ‘sturen op samenhang’ vormgegeven wordt? Wat voor een cijfer voor samenhang jouw organisatie heeft? Zie ons laatstelijk verschenen boek GEA, enterprise architectuur in de praktijk met als subtitel Betere prestaties door ‘sturen op samenhang’.Of neem voor nadere toelichting contact met mij op.

Bespreek de mogelijkheden
3