Architectuur / Transformatie /   |   9 maart 2022

Waarde gedreven zorg door de juiste data op de juiste plaats

Avatar foto Bas Bach

Waarde gedreven zorg door de juiste data op de juiste plaats

Zorgambitie

Overheid en de moderne zorg zetten steeds meer in op het bedienen van de patiënt plaats onafhankelijk te maken ten gunste van de kwaliteit van het behandeltraject. Zo kan het zijn dat de patiënt een operatie in zorginstelling A krijgt en het vervolgtraject bestaat uit nabehandeling die zowel in zorginstelling B als van uit huis wordt ingevuld. Dit alles afgestemd op de wensen van de patiënt en de best mogelijke kwalitatieve zorg.

Technische uitdagingen

Met het verder verbeteren van de zorg ontstaan nieuwe uitdagingen die elk op de bijpassende wijze aangegaan moet worden. Met het verplaatsen, voorkomen en vervangen (de 3 V’s van oud minister Bruins) van zorg ligt er de uitdaging van de juiste informatievoorziening op de juiste plek. Zo heeft de verpleegkundige thuis behoefte aan de juiste informatie om bijvoorbeeld medicatie toe te kunnen dienen. Of is het nodig de patiënt onder observatie te houden middels remote monitoring. Het draait hier om het goed beschikbaar stellen en inwinnen van informatie met de juiste toegangsniveaus. En deze informatie beschikbaar stellen aan de verantwoordelijke zorginstelling.

Organisatorische implementatie uitdagingen

Samenwerking binnen de regio met de verschillende zorgaanbieders wordt steeds belangrijker. Het bepalen van de juiste toepassingen en platformen binnen de regio is een aspect wat nu handen en voeten aan het krijgen is. Voordelen zijn te behalen door het gezamenlijk deze invulling te bepalen. Welke toepassingen binnen de door de overheid gestelde kaders middels wet en regelgeving (Wmo, Wlz, Wabvpz, AVG etc.) passen het beste voor alle spelers op de aanbieders.

Samenwerking onder architectuur

Met de onderkende behoefte om samen de beste invulling te bepalen binnen de regio, vertaald zich dit naar een architectuur die toepasbaar is voor alle aangesloten zorgaanbieders binnen de regio.

 

Figuur 1 – nictiz-lagenmodel

Door gezamenlijk de lagen in te vullen ontstaat de regio architectuur en wordt het op de juiste wijze uitwisselen van informatie geborgd.

Bespreek de mogelijkheden
3